Mohnprisen – 2020, utdelt under Arctic Frontiers

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis - Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år.Mandag 27. januar ble Mohnprisen delt ut under...

0
0

Bergen Center for Brain Plasticity inviterer til internasjonal konferanse

Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) inviterer til sitt første store internasjonale forskningsarrangement tirsdag 3. mars.BCBP har gått sammen med NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser og kan vise til et program spekket med topp nasjonale og internasjonale forskere der målsetningen er...

0
0
Foto Kim Andreassen/UiB

Gratulerer Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde!

Trond Mohn stiftelse vil gratulere professor Kamal Mustafa og prosjektleder Cecilie Gjerde med to store tildelinger nå i starten på 2020:9.8 MNOK fra Olav Thon stiftelse til prosjektet REBONE. Prosjektet tar sikte på å bygge bein av pasientens egne stamceller. 12 MNOK fra Norges...

0
0

Sveinung Hole leder nytt HelseOmsorg21-råd

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.Rådet er oppnevnt av Regjeringen for perioden 2020-2024.Les mer om oppnevnelsen og oppgavene til HO21 på Regjeringens nettsider.Norges forskningsråd er...

0
0

Jubileumsmarkering 2019 – takk til alle venner av TMS

Takk til alle bidragsytere, vinnere og publikum som bidrog til at jubileumsmarkeringen ble en så minnerik og hyggelig dag! Fotografiene på denne siden er alle tatt av Melanie Burford/Silvereye Pictures.[gallery size="full" columns="1" ids="5959,5961,5963,5965,5967,5969,5971,5975,5977,5973,5979"]...

0
0

TMS Starting Grant vinnerne 2019

Trond Mohn stiftelse har tildelt nær 30 millioner kroner til tre unge forskningsledere som med dette får anledning til å etablere sin egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB). UiB bidrar med tilsvarende midler.UiB nominerer kandidater til programmet og vinnerne har i tillegg til å...

0
0

Jubileumsmarkering 6. desember

Trond Mohn stiftelse inviterer til jubileumsmarkering i Universitetsaulaen fredag 6. desember 2019 kl. 12:30 – 14:30Helseminister Bent Høie og Trond Viggo Torgersen deltarStiftelsen har i år valgt å løfte fram en av satsingene fra jubileumsåret 2019, Nasjonalt program mot antiboitikaresistens, en av vår tids store...

0
0

Bioinformatikksatsingen – alle de nye gruppelederne er nå på plass

En av de største og bredeste satsingene som UiB, HUS og stiftelsen samarbeider om er bioinformatikksatsingen.Satsingen innebærer bidrag til å rekruttere 5 vitenskapelige stillinger ved UiB, driftsstøtte til bruk av avansert medisinsk utstyr til persontilpasset medisin og genomsekvensering samt etablering av et bioinformatisk servicesenter for...

0
0

Trond Mohn stiftelse – professor Bodil Holst

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Nyhetsbrev fra stiftelsen

Stiftelsens første nyhetsbrev ble sendt ut til våre prosjektledere, samarbeidspartnere og gode venner 20. november 2019. Hvis du mener at du står på vår liste, men ikke har fått Nyhetsbrevet, anbefaler vi at du sjekker epost-filteret, da brevet kan ha havnet der.Vi har planer om...

0
0