Tematiske satsinger

I samarbeid med Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og andre forskningsutførende institusjoner i Norge, bidrar Trond Mohn stiftelse til ulike tematiske forskningssatsinger. Noen av satsingene lyses ut mens for andre inviteres fagmiljø til å sende inn søknad. Viktige kriterier for stiftelsen er internasjonal toppkvalitet, kompetansebygging, unge lovende forskere, spleiselag, utløse og forsterke, tverrfaglighet og uavhengig faglig evaluering.

Senter for dyphavsforskning

Dyphavene skjuler jordens mest dynamiske geologi og inneholder vårt største, og minst kjente økosystem. Samspillet mellom hav, liv og havbunn har vært styrende for jordens og livets utvikling. Kunnskap om dette samspillet er grunnleggende for vår forståelse av hvordan jorden – og livet på jorden – fungerer som sammenkoplet system. I 2021 etablerte UiB Senter for dyphavsforskning med støtte fra Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Pandemi-forskning

I forbindelse med Forskningsrådets hasteutlysning av forskningsprosjekter knyttet til COVID19-utbruddet våren 2020, valgte stiftelsen å bidra til å finansiere 6 av prosjektene som fikk god karakter gjennom Forskningsrådets evaluering og som samtidig passet stiftelsens vedtekter.

Les mer

Bergen Center for Brain Plasticity – BCBP

BCBP er et av de største forskningssenter innan psykisk helse i Norge, og formålet er å kombinere kvalitetssikret, virksom behandling med basalforskning på hjerneplastisitet. BCBP skal finne årsaker til at B4DT-behandlingen har så god effekt, og forskingen skal også bidra til at metodikken kan bli brukt i behandling av andre angstlidelser.

Les mer

Bergen senter for etikk og prioriteringer – BCEPS

Senteret bygger videre på en 5-årig satsing fra NORAD for å utvikle nye metoder for å vurdere og gi råd om prioriteringer i helsesystemene i en rekke land verden over. Senterets virksomhet er også en forlengelse og utvidelse av prosjektet “Disease Control Priorities – Ethiopia (2017-2020)” som er finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.

Les mer

PET- Nukleærforskning

Trond Mohn privat har gitt PET-scannere til universitet og universitetssykehus i Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er samme type utstyr og det gir en unik mulighet for samarbeid og forskning som stiftelsen ønsker å utnytte gjennom et eget forskningsprogram knyttet til gavene fra Trond Mohn.

Les mer

Antibiotikaresistens

Moderne medisinsk behandling er avhengig av antibiotika som virker. Motstandsdyktighet mot antibiotika er en global trussel som krever forsknings-samarbeid mellom land og fagfelt. Stiftelsen støtter nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid med 80 millioner kroner over fire år.

Les mer

Klimaforskning

Trond Mohn stiftelse ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen, og har allerede flere klimarelaterte tildelinger, f.eks. Bjerknes klimavarslingsprogram.

Les mer

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Trond Mohn stiftelse har Helse Bergen og Universitetet i Bergen i fellesskap etablert Mohn Medical Imaging and Visualization Center.

Les mer

Senter for dyphavsforskning

Dyphavene skjuler jordens mest dynamiske geologi og inneholder vårt største, og minst kjente økosystem. Samspillet mellom hav, liv og havbunn har vært styrende for jordens og livets utvikling. Kunnskap om dette samspillet er grunnleggende for vår forståelse av hvordan jorden – og livet på jorden – fungerer som sammenkoplet system. I 2021 etablerte UiB Senter for dyphavsforskning med støtte fra Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Pandemi-forskning

I forbindelse med Forskningsrådets hasteutlysning av forskningsprosjekter knyttet til COVID19-utbruddet våren 2020, valgte stiftelsen å bidra til å finansiere 6 av prosjektene som fikk god karakter gjennom Forskningsrådets evaluering og som samtidig passet stiftelsens vedtekter.

Les mer

Bergen Center for Brain Plasticity – BCBP

BCBP er et av de største forskningssenter innan psykisk helse i Norge, og formålet er å kombinere kvalitetssikret, virksom behandling med basalforskning på hjerneplastisitet. BCBP skal finne årsaker til at B4DT-behandlingen har så god effekt, og forskingen skal også bidra til at metodikken kan bli brukt i behandling av andre angstlidelser.

Les mer

PET- Nukleærforskning

Trond Mohn privat har gitt PET-scannere til universitet og universitetssykehus i Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er samme type utstyr og det gir en unik mulighet for samarbeid og forskning som stiftelsen ønsker å utnytte gjennom et eget forskningsprogram knyttet til gavene fra Trond Mohn.

Les mer
Foto: Kjell Arne Johansson

Bergen senter for etikk og prioriteringer – BCEPS

Senteret bygger videre på en 5-årig satsing fra NORAD for å utvikle nye metoder for å vurdere og gi råd om prioriteringer i helsesystemet i bl.a. Etiopia, Zanzibar og Malawi. Senteret vil utnytte lang tids forskning til bedre helse, redusert ulikhet og mindre fattigdom.

Les mer
Foto: Melanie Burford

Antibiotikaresistens

Moderne medisinsk behandling er avhengig av antibiotika som virker. Motstandsdyktighet mot antibiotika er en global trussel som krever forskningssamarbeid mellom land og fagfelt. Stiftelsen støtter nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid med 80 millioner kroner over fire år.

Les mer
Foto: Iselin Medhaug

Klimaforskning

Trond Mohn stiftelse ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen, og har allerede flere klimarelaterte tildelinger, f.eks. Bjerknes klimavarslingsprogram.

Les mer

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Trond Mohn stiftelse har Helse Bergen og Universitetet i Bergen i fellesskap etablert Mohn Medical Imaging and Visualization Center.

Les mer

Bioinformatikk

I samarbeid med Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen  er det satset betydelig på styrking av bioinformatikkforskning, ved bl.a. rekruttering til 5 faste vitenskapelige stillinger ved universitetet og etablering av et bioinformatisk servicesenter ved sykehuset.

Les mer

Bioinformatikk

I samarbeid med Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen  er det satset betydelig på styrking av bioinformatikkforskning, ved bl.a. rekruttering til 5 faste vitenskapelige stillinger ved universitetet og etablering av et bioinformatisk servicesenter ved sykehuset.

 

Les mer

Ernæringsforskning

Universitetet i Bergen har mottatt støtte fra Trond Mohn stiftelse til å satse på ernæringsforskning.

Les mer

Juridisk forskning

Trond Mohn stiftelse har bidratt til å bygge opp forskningsaktivitet innen feltene strafferett og politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet gjennom to prosjekt med en samlet tildeling fra stiftelsen på 31 MNOK

Les mer

Partikkelterapi

Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen satser alle på kompetansebygging med anvendelser inn mot medisinsk partikkelterapi som skal etableres i Bergen. Trond Mohn stiftelse har støttet flere av disse institusjonenes forsknings- og kompetansebyggende prosjekter med til sammen over 60 millioner kroner.

Les mer

Matematikk

Matematikkprogrammet er stiftelsens første nasjonale program. Det er avgrenset til ren matematikk, og følger opp anbefalingene fra Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge.

Les mer

Prostatakreft

Stiftelsen fikk i 2014 en øremerket gave som skulle brukes til et forskningsprosjekt innen prostatakreft ved Universitetet i Bergen. I 2016 fikk stiftelsen ytterlige en gave som er øremerket samme prosjekt.

Les mer

Internasjonalisering

Stiftelsen hadde i perioden 2005-2007 et program som skulle fremme internasjonalt forskningssamarbeid, gjennom forskerutveksling, etablering av internasjonale nettverk, sommerskoler m.m.

Les mer

Medisinsk forskning

Siden oppstart har stiftelsen hatt medisin, med vekt på translasjonell medisin, som et satsingsområde.Stiftelsens tildelinger har favnet bredt fra rekruttering/kompetanse via infrastruktur og prosjektstøtte til internasjonalisering.

Les mer

Ernæringsforskning

Universitetet i Bergen har mottatt støtte fra Trond Mohn stiftelse til å satse på ernæringsforskning.

Les mer

Juridisk forskning

Trond Mohn stiftelse har bidratt til å bygge opp forskningsaktivitet innen feltene strafferett og politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet gjennom to prosjekt med en samlet tildeling fra stiftelsen på 31 MNOK.

Les mer

Partikkelterapi

Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen satser alle på kompetansebygging med anvendelser inn mot medisinsk partikkelterapi som skal etableres i Bergen. Trond Mohn stiftelse har støttet flere av disse institusjonenes forsknings- og kompetansebyggende prosjekter med til sammen over 60 millioner kroner.

Les mer

Matematikk

Matematikkprogrammet er stiftelsens første nasjonale program. Det er avgrenset til ren matematikk, og følger opp anbefalingene fra Norges forskningsråds evaluering av matematikkfagene i Norge.

Les mer

Prostatakreft

Stiftelsen fikk i 2014 en øremerket gave til et forskningsprosjekt innen prostatakreft ved UiB. I 2016 fikk stiftelsen ytterlige en gave øremerket samme prosjekt.

Les mer

Internasjonalisering

Stiftelsen hadde i perioden 2005-2007 et program som skulle fremme internasjonalt forskningssamarbeid, gjennom forskerutveksling, etablering av internasjonale nettverk, sommerskoler m.m.

Les mer

Medisinsk forskning

Siden oppstart har stiftelsen hatt medisin, med vekt på translasjonell medisin, som et satsingsområde. Satsingen har favnet bredt fra rekruttering/kompetanse via infrastruktur og prosjektstøtte til internasjonalisering.

Les mer

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo