Fotograf: Melanie Burford

AMR-programmet – 16 søknader mottatt

Bergens forskningsstiftelse lyste i juni 2018 ut et forskningsprogram innen antimikrobiell resistens, med en ramme på i alt 70 millioner kroner. Ved søknadsfristens utløp, 3. september, mottok stiftelsen 16 prekvalifiseringssøknader fra 7 forskningsinstitusjoner. Totalt har disse søkt stiftelsen om 287 millioner kroner til forskning på...

0
0
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fyller PET-senteret med kunnskap

 - dette skriver Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) avis, Pingvinavisa, når de omtaler søknadene som ble levert til Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse 1. juni, samme dag som PET-senteret og den nye A-fløyen ved UNN ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og Trond Mohn. Søknadene skal...

0
0
Foto: Gudrun Sylte

BFS bidrar til forskning på klimavarsling

Bergens forskningsstiftelse (BFS) i samarbeid med Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen og senterets partnere; Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research, etablerer nå en egen enhet, Bjerknes CPU (Bjerknes Climate Prediction Unit) som skal forske på klimavarsling. BFS bidrar med 30 MNOK og samarbeidspartnerne bidrar med tilsvarende. Vær...

0
0
Foto: Kim E. Andreassen/UiB

BFS støtter ernæringsforskning med 28 millioner kroner

Mohn ernæringsforskningslaboratorium etableres 1. juni. Det nye laboratoriet skal forske på både fedme og underernæring og studere hvordan dette kan behandles på best måte. Det nye laboratoriet som vil være knyttet til Senter for Ernæring ved Universitetet i Bergen, får et budsjett på 67,5 millioner kroner...

0
0
Foto: Eirin Larsen/NRK

BFS og TFS satser på nukleærmedisin – PET

Den 1. juni 2018 kommer statsminister Erna Solberg og Trond Mohn til Tromsø i anledning åpningen av den nye A-fløyen og PET-senteret ved Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN). Trond Mohn har gitt betydelige gaver til det nye PET-senteret. I forbindelse med åpningen vil tre søknader fra universitet og...

0
0

Ny NMR tas i bruk ved UiB

Kjemisk institutt ved UiB markerte innvielse av sitt nye 600 MHz-spektrometer 23. november. "Dette kan revolusjonere helsevesenet", sier prosjektleder professor Olav M. Kvalheim. Les mer på UiB sine nettsider. Bergens forskningsstiftelse var en av bidragsyterne som muliggjorde innkjøp av  instrumentet, og du kan lese mer om prosjektet...

0
0
Foto: Jørgen Barth, UiB

Åpning av Mohn Medical Imaging and Visualization Center

-Pasienter vil i framtiden få mer presis behandling på grunn av bedre bildediagnostikk - Dette sa sykehusdirektør Eivind Hansen under den offisielle åpningen 11. desember. Senteret er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, med støtte fra Bergens forskningsstiftelse. Senteret skal forske på og utvikle...

0
0
Photo: Melanie Burford

BFS og TFS lyser ut nytt program innen nukleærmedisin

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin. Universitetene og universitetsykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. I dialog med institusjonene er det identifisert et tema relatert til nukleærmedisin for hver by: PET...

0
0