Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Håvard Haarstad

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Hjerteforskning på Haukeland universitetssykehus

Trond Mohn stiftelse har tildelt 12 millioner kroner til to forskningsprosjekter i Bergen som skal bidra til bedre behandling av hjertepasienter. Helse Bergen har satt av 15 millioner kroner til de samme prosjektene. – Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus har et forskningsmiljø som nyter stor anerkjennelse...

0
0

Gratulerer Charalampos Tzoulis!

Torsdag 17. oktober åpnet landets første forskningssenter for klinisk behandling – Neuro-SysMed. Senteret fikk innvilget hele 160 millioner i støtte fra Forskningsrådet i fjor, over en åtteårsperiode, og skal forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens. Det nye senteret skal ha et nasjonalt...

0
0

Trond Mohn stiftelse – professor Åslaug Ommundsen

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Karsten Specht

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De...

0
0

Nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen

Fredag 27. september er det offisiell opning av det nye forskningssenteret Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP). Senteret er etablert i samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen med støtte frå Trond Mohn stiftelse (tidlegare Bergens forskningsstiftelse) og Kavlifondet.Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP)...

0
0

Åpning av utstillingen “Women of Mathematics”

Den Europeiske vandreutstillingen «Women of Mathematics» hadde offisiell åpning i Tromsø 20. august. Utstillingen gir et glimt inn i matematikkens verden, gjennom portrettene kvinnelige matematikere i Europa. Cordian Riener tok inititativ til at også en norsk kvinne portretteres i utstillingen; Ragni Piene, og fikk utstillingen...

0
0

“Kystsamarbeidet”: Kick-off for PET/Nukleær-prosjektet i Tromsø

Rune Sundset, prosjektleder for Universitetet i Tromsø sitt prosjekt "Targeting tumor microenvironment : Boosting PET-based diagnostics and therapies" inviterte samarbeidspartnerne til et Kick-off møte i tromsø 19.-20. august. Kystsamarbeidet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelsePå programmet stod det omvisning på det...

0
0

AMR-prosjektet i Tromsø – Kick off 21. August

Onsdag 21. august arrangerte Arnfinn Sundsfjord, prosjektleder for TMS AMR-satsing i Tromsø, et Kick-off seminar.Prosjektet " Klebsiella pneumoniae - en sentral aktør i den globale spreding av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling (KLEB-GAP)" - har etablert et svært bredt samarbeid...

0
0

Trond Mohn stiftelse

Bergens forskningsstiftelse markerer sitt 15-årsjubileum ved å bytte navn til Trond Mohn stiftelse. Stiftelsen har siden opprettelsen i 2004 tildelt 1 milliard kroner til forskningsinstitusjoner i Norge.- I anledning vårt 15-års jubileum gjør vi ære på vår stifter som ved sine generøse gaver gjør det...

0
0