Infrastruktur


Trond Mohn stiftelse har bidratt til etablering av infrastruktur ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Prosjektene spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte for både pasientbehandling og forskning. Stiftelsen tar selv initiativ til nye prosjekter og kontakter aktuelle samarbeidspartnere.

Infrastruktur


En av hovedsatsningene til Trond Mohn stiftelse er å bidra til etablering av infrastruktur ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Infrastruktursatsningen spenner fra bidrag til nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til instrumentinnkjøp med umiddelbar nytte for pasientbehandling.

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og initierer samarbeid utfra egne prioriteringer.

Foto: Senneseth

MR-maskin

MR-teknologi gir forskere og behandlere muligheten til å studere hvordan hjernen fungerer. Med samfinansiering fra stiftelsen har Helse Bergen kunnet kjøpe en Prisma 3T MR-maskin som er spesielt tilrettelagt for forskningsformål.

Les mer
Foto: Senneseth

MR-maskin

MR-teknologi gir forskere og behandlere muligheten til å studere hvordan hjernen fungerer. Med samfinansiering fra stiftelsen har Helse Bergen kunnet kjøpe en Prisma 3T MR-maskin som er spesielt tilrettelagt for forskningsformål.

Les mer

Mohn Kreftlaboratorium

Mohn Kreftforskningslaboratorium ble åpnet i 2009. Laboratoriet er et samarbeid mellom Helse Bergen HF, Universitetet i Bergen og Trond Mohn stiftelse.

Les mer
Foto: Haukeland universitetssykehus

Mohn Kreftlaboratorium

Mohn Kreftforskningslaboratorium ble åpnet i 2009. Laboratoriet er et samarbeid mellom Helse Bergen HF, Universitetet i Bergen og Trond Mohn stiftelse.

Les mer
Foto: Elin Espe Stensvand. Kilde: UIB

Partikkelterapi

Trond Mohn har stilt 250 MNOK til disposisjon for å forberede og etablere framtidens kreftbehandling i Bergen. Midlene blir disponert gjennom Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Partikkelterapi

Trond Mohn har stilt 250 MNOK til disposisjon for å forberede og etablere framtidens kreftbehandling i Bergen. Midlene blir disponert gjennom Trond Mohn stiftelse.

Les mer

PET-scannere til UiB og HUS

Trond Mohn stiftelse har bidratt med PET-scannere som kan brukes både til forskningsformål og ved pasientbehandling.

Les mer

PET-scannere til UiB og HUS

Trond Mohn stiftelse har bidratt med PET-scannere som kan brukes både til forskningsformål og ved pasientbehandling.

Les mer

Kjernemagnetisk resonans

UiB har kjøpt et 600 MHz-NMR instrument med økonomisk bistand fra stiftelsen, UiB, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Helse Bergen. Utstyret egner seg spesielt godt til lange serier av biologiske prøver, særlig for medisinske metabolikk-studier.

Les mer

Kjernemagnetisk resonans (NMR)

UiB har kjøpt et 600 MHz-NMR instrument med økonomisk bistand fra Trond Mohn stiftelse, UiB, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Helse Bergen. Utstyret egner seg spesielt godt til lange serier av  biologiske prøver, særlig for medisinske metabolikk-studier.

Les mer

Hjerte CT til Universitetet i Bergen

I forbindelse med gavebrev fra Trond Mohn til BFS i 2010, der stiftelsen ble tildelt 100 MNOK, bad Mohn om at stiftelsen skulle finansiere kjøp av en Cardiac CT plassert ved Haukeland universitetssjukehus.

Les mer

Hjerte CT til Haukeland universitetssjukehus

I forbindelse med gavebrev fra Trond Mohn til BFS i 2010, der stiftelsen ble tildelt 100 MNOK, bad Mohn om at stiftelsen skulle finansiere kjøp av en Cardiac CT til Haukeland universitetssjukehus.

Les mer

Forskningsenhet for helseundersøkelser

UiB har, i samarbeid med HUS og med økonomisk støtte fra stiftelsen, etablert en kjernefasilitet som heter Forskningsenhet for Helseundersøkelser (FHU).  FHU vil fasilitere ernæringsstudier, barnestudier, befolkningsundersøkelser m.m.

 

Les mer

Forskningsenhet for helseundersøkelser

UiB, i samarbeid med HUS, og med økonomisk støtte fra stiftelsen, er i ferd med å etablere en kjernefasilitet som heter Forskningsenhet for Helseundersøkelser (FHU).  FHU vil fasilitere ernæringsstudier, vaksinestudier, medikamentutprøving m.m.

Les mer

Digsscore – Medborgerpanelet

DIGSSCORE består av Medborgerpanelet og Medborgerlaben. Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning. Den ble mulig ved hjelp av støtte fra Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Digsscore – Medborgerpanelet

DIGSSCORE består av Medborgerpanelet og Medborgerlaben. Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning. Den ble mulig ved hjelp av støtte fra Trond Mohn stiftelse.

Les mer

Massecytometri

Stiftelsen har bidratt til vitenskapelig utstyr for massecytometri ved Kjernefasilitet for cellesortering og flowcytometri ved UiB

Les mer

Massecytometri

Stiftelsen har bidratt til vitenskapelig utstyr for massecytometri ved Kjernefasilitet for cellesortering og flowcytometri ved UiB

Les mer

Peptidsynteselaboratorium

Ved Kjemisk institutt er det etablert et nytt laboratorium for automatisert peptidsyntese med støtte fra stiftelsen.

Les mer

Peptidsynteselaboratorium

Ved Kjemisk institutt er det etablert et nytt alboratorium for automatisert peptidsyntese med støtte fra stiftelsen.

Les mer

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo