Foto: Melanie Burford
Foto: Melanie Burford

Hvordan vi arbeider

Trond Mohn stiftelse arbeider for å styrke norsk forskning gjennom å utvikle gode programmer og tildelingsprosesser. Trond Mohn stiftelse sikter mot topp internasjonal forskningskvalitet.

Hvilken rolle skal stiftelsens støtte spille?

Trond Mohn stiftelse (TMS) ønsker å utløse og forsterke velbegrunnede satsinger i samarbeid med norske forskningsinstitusjoner. TMS-støtte gis derfor utelukkende som samfinansiering og til større satsinger som institusjonene selv klart prioriterer.

TMS-støtte skal utgjøre en tydelig forskjell for eksempel ved å muliggjøre tiltak som ellers ikke hadde latt seg gjennomføre. TMS prioriterer satsinger med positive effekter på samfunnet. TMS og fagmiljøene har et felles ansvar for å synliggjøre hvilken forskjell TMS-støtten utgjør. Stiftelsens profilhåndbok har maler til bruk i arbeidet med synliggjøring.

Hvordan søke støtte fra stiftelsen?

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, enten direkte og/eller gjennom utlysninger. I begge tilfeller vil prosessen fram mot en eventuell tildeling gjennomføres i flere steg, som regel gjennom utlysning / invitasjon til å søke, søknadsbehandling med ekstern kvalitetssikring, møter / intervju og avtaleinngåelse.  TFS har knyttet til seg et eget Rådgivende utvalg til hjelp med kvalitetssikring. Det innhentes også vurderinger og råd fra uavhengig fagekspertise. Prosessen vil være tilpasset prosjektet og fremgå av utlysningene eller klargjøres for de aktuelle søkerne.

Vi tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere om mulige nye satsinger og har i tillegg årlige utlysninger. Se utlysninger her.

 

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo