Forskningsenhet for helseundersøkelser – resultater av prosjektet

TMS-støtte: 11,3 MNOK over 5 år. Prosjektleder og leder for enheten er professor Francisco Gómez Real, Klinisk institutt 2.[caption id="attachment_7870" align="alignright" width="275"] Professor Francisco G. Real, sammen med flere av forskningsenhetens ansatte, i forbindelse med innflytting i nye lokaler januar 2019. Foto: Oddveig Åsheim[/caption]Etter 5...

0
0
Fotograf: Øystein Fykse/HUS

Satser stort på avansert celleterapi

Med støtte fra Trond Mohn stiftelse får forskere i Bergen nå mulighet til å utvikle nye metoder for behandling av kroniske og akutte sår, beinskader og psykose gjennom bruk av stamceller. Etableringen av et nytt senter for regenerativ medisin og forskningen ved dette senteret, vil...

0
0

Fem ferdige TMS Starting grant-ere, hvordan gikk det med dem?

TMS Starting Grant programmet er et flaggskip for stiftelsens samarbeid med Universitetet i Bergen. Til nå har 47 kandidater blitt tatt opp i programmet og 34 er ferdige. Det er hyggelig når nye lovende forskningsledere får sitt starting grant, men kanskje vel så hyggelig å...

0
0

Årsrapport for 2021 fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0

Invitasjon til seminar #4 Research in the wake of the pandemic, 18. januar

PÅMELDINGNorges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt mål er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, dele data, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og...

0
0

Klar for fire nye år som leder av CET

Professor Håvard Haarstad er samfunnsgeograf, og har MA (2005) og PhD (2009) grader fra Universitetet i Bergen. Han leder forskningsgruppen SpaceLab, og er senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation. Haarstad ble tildelt et TMS Starting Grant i 2015 og prosjektet hans som startet...

0
0

TMS Starting Grant – Utlysning 2022

TMS Starting Grant programmets utlysning for 2022 er nå publisert.Prosessen består av en prekvalifiseringsrunde som avgjøres i juni 2022, med en påfølgende finalerunde som har søknadsfrist i august 2022. I begge rundene evalueres kandidaten og prosjektet av 3 internasjonale eksperter. Vinnerne kunngjøres på stiftelsens årsmarkering...

0
1

Kunngjøring: Årets vinnere av TMS Starting Grant

Årets vinnere er Suzette Flantua, Mali Husby Rosnes og Carina Strell. De unge forskerne skal nå i gang med å  bygge opp grupper rundt egen forskning, innen henholdsvis klima i høyfjellet,  bærekraftig plast og brystkreft.På grunn av pandemien blir det ingen storslått seremoni i universitetets...

0
0