Foto: Stian H.Thowsen
Foto: Stian H. Thowsen

Årsberetninger

I styrets årsberetning gis det en utfyllende presentasjon av aktiviteten i stiftelsen, herunder hvordan stiftelsen forvalter kapitalen, årets tildelinger og stiftelsens satsingsområder. Årsberetninger kan lastes ned her: