Foto: Oddveig Åsheim

Toppforskprogrammet: Alle fem toppforskerne er nå på plass

Den 19. oktober 2017 hadde rektor Dag Rune Olsen invitert til lunsj med alle de fem nye professorene i Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse sin satsing: Toppforskprogrammet. Stiftelsen var representert ved daglig leder Sveinung. Toppforskprogrammet har til hensikt å få flere verdensledende forskere til...

0
0
Photo: Melanie Burford

Forskningsenhet for Helseundersøkelser; første samarbeidsavtale signert

Næringsminister Monica Mæland var til stede når daglig leder for bedriften Psorax35, Helse Bergen ved seksjonsleder Kåre Steinar Tveit og UiB ved forsker Rolf Berge og Bodil Bjørndal, signerte den historiske samarbeidsavtalen. Les mer på Universitetet i Bergen sine nettsider. Forskningsenheten for Helseundersøkelser (FHU) har offisiell...

0
0

BFS årsberetning for 2016

Stiftelsen utarbeider en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen for 2016 har i tillegg fått ny lay-out som en del av stiftelsen arbeid med synlighet. Les årsberetningen for 2016 her. Øvrige årsberetninger kan du lese her.   ...

0
0

Åpning av nytt senter for ernæring

Institutt for Klinisk medisin 1 ved Universitetet i Bergen, arrangerte åpningsseminar for sitt Senter for ernæring 30. januar. Les mer om åpningen her. Senteretableringen er støttet av Bergens forskningsstiftelse....

0
0

Storsatsing på bioinformatikk i Bergen

Bergens forskningsstiftelse støtter en 5-årig satsing på bioinformatikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).  I et intervju med UiB, forklarer direktør Inge Jonassen ved Computational Biology Unit hvordan en nå har som mål å styrke norsk forskning og utdanning i beregningsorientert biologi. En...

0
0