Bjerknes klimavarslings-enhet – viktig del av ny SFI ved NORCE

Forskningsrådet kunngjorde i dag at et av de nye SFI (Senter for forskningsdrevet Innovasjon) skal gå til Climate Futures. Senteret legges til NORCE. En av stiftelsens klima-satsinger; Bjerknes klimavarslingsenhet, utgjør en viktig del av senteret. Senteret skal lage nye løsninger for å forutsi og ikke...

0
1

NFRs COVID-19 utlysning: Disse får støtte fra TMS

Trond Mohn stiftelse støtter 6 av 30 forskningsprosjekter fra NFRs COVID-19 utlysning. Disse prosjektene er alle høyt rangert i henhold til NFRs kvalitetsvurderinger og stiftelsens vedtekter, kvalitetsvurderinger og relevans.Tone Morken, forsker 1 ved NORCE, leder prosjektgruppen som er i gang med å finne kunnskap om...

0
1

NFRs COVID-19 hasteutlysning: Tildelingene er klar

Disse får millioner til koronaforskning  30 norske forskningsmiljøer skal finne løsninger på koronavirusutbruddet.    130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering. – Vi har de siste to månedene...

0
1

Stener Kvinnsland skal lede regjeringens koronakommisjon

Styreleder i Trond Mohn stiftelse, Stener Kvinnsland skal lede regjeringens korona-granskning.  Kommisjonen skal bland annet se på følgende:Beredskap og planverk for pandemi. Førebuingar, handtering og samarbeid Samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Tiltak for å redusere smittespreiing og betre kapasiteten i helsetenesta Ansvarsdelinga mellom stat...

0
0

TMS og TFS matematikkprogram – ny rekruttering

Det nasjonale programmet i ren matematikk har to komponenter; rekruttering og samarbeid. Med bistand fra rekrutteringskomponenten har alle deltakende institusjoner rekruttert en fremragende ung matematiker.Ved NTNU har de nå hatt et skifte på grunn av at Claudia Scheimbauer, som var rekruttert til Trondheim, nå har...

0
1

To nye medlemmer i stiftelsens Rådgivende utvalg

Fra og med 1.1.2020 tiltrådde professor Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet og professor Hans Zanna Munthe-Kaas, UiB, som nye medlemmer i Trond Mohn stiftelses Rådgivende utvalg. Bennich-Björkman overtar stafettpinnen etter professor  Øyvind Østerud, UiO, mens Munthe-Kaas erstatter professor Petter Bjørstad, UiB.Stiftelsen takker Øyvind Østerud og Petter Bjørstad...

0
0

Spleiselag for koronaforskning

Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar nå med henholdsvis 30 og 10 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.  Forskningsrådet har hatt en hasteutlysning for koronaforskning og det har vært enorm interesse fra norske forskningsmiljøer. Prosjektene...

0
0

Hvordan reagerer du på pandemien?

Norsk medborgerpanel ved UiB går nå ut til over ti tusen av sine respondenter for å finne ut hvordann ordmenn reagerer på koronaepidemien. Medborgerpanele støttes av stiftelsen og er det eneste webpanelet i Norge som eies av et universitet, og som kun har forskningsformål.Les mer om...

0
0
Mohn ernæringsforskningslaboratorium, seminar Februar 13.-14. februar 2020

Ernæringsforskning i fokus

Mohn ernæringsforskningslaboratorium presenterte aktuell ernæringsforskning for egne og inviterte forskere på sitt seminar 13.-14. februar.Senteret er et av stiftelsens tematiske satsinger.Les mer om seminaret her.Ingressfoto: Helene Dahl/UiB....

0
0

Ingfrid Haldorsen er tilsatt som ny leder ved MMIV

Vi gratulerer Ingfrid Haldorsen med jobben som ny leder for Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV) fra og med 1. februar 2020. I et intervju med Helse-Bergen, publisert på HUS'intranett forteller Ingfrid om hva hun tenker om oppgaven, visjoner og forventninger:Som leder av MMIV...

0
0