Fotograf: Melanie Burford

Utlysning AMR: CAMRIA – søker prosjekter

CAMRIA - Vestnorsk senter for antibiotikaresistens - er invitert til å nominere prosjekter til Trond Mohn stiftelse. Senteret ønsker derfor å motta prosjektforslag av høy kvalitet innenfor senterets profil. Senterets vertsinstitusjon, Det medisinske fakultet ved UiB, har lagt utlysningstekst og maler for søknad, budsjett på...

0
0
Fotograf: Melanie Burford

CAMRIA: Nytt AMR senter på Vestlandet

Universitetet i Bergen etablerer et senter for antibiotikaresistens i samarbeid med forskere ved Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus; CAMRIA (Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches). Trond Mohn stiftelse bidrar økonomisk til senteretableringen.Ifølge daglig leder Sveinung Hole er dette en satsing helt i stiftelsens ånd:– Her...

0
0

Invitasjon til seminar: Covid-19: Research in the Wake of the Pandemic

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til...

0
0

Året 2020 ved Trond Mohn stiftelse

May you live in interesting times  …lyder en gammel kinesiske forbannelse. Den fikk ny mening i mars. Koronaviruset har såvisst også påvirket stiftelsen. Da pandemien var en realitet, fant vi raskt sammen med Norges forskningsråd og Kreftforeningen i et spleiselag og finansierte 30 forskningsprosjekter med umiddelbar relevans for pandemien. De beste forskerne i Norge forsker mens det skjer, der det skjer – uten å kompromisse hverken på kvalitet eller andre prinsipper! Et skritt tilbake; la...

0
0

TMS Starting Grant-programmet: Tildeling 2020

Årets vinnere er Erlend Grong, Salwa Suliman og Willem van der Bilt. De unge forskerne skal nå i gang med å  bygge opp grupper rundt egen forskning, innen henholdsvis matematikk, stamcelleforskning og klimaforskning.På grunn av pandemien ble det ingen storslått seremoni i universitetets aula, med...

0
1
Fotograf: Christian Halvorsen/UiT

Gratulerer til UiT – Norges arktiske universitet

Vår søsterstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse (TFS) kunngjorde i dag vinnerne av TFS Starting Grants 2020.Årets Starting Grants går til Mohamed M. Ezat Ahmed, Bastian Fromm, og Sybil Akua Okyerewa Obuobi, som med tildelingen skal realisere prosjekt innen hhv klimaforskning, microRNA og dyrenes evolusjon samt antimikrobielle stoffer.Til...

0
0
Cordian Riener, professor ved UiT - Norges arktiske universitet

Matematikkprogrammets første professor

Cordian Riener ble rekruttert til UiT i 2018 vha midler fra det nasjonale matematikkprogrammet til Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og Trond Mohn stiftelse (TMS). Våren 2020 fikk Cordian opprykk til professor. Gratulerer!Cordian ble født i den sørlige delen av Tyskland, nær grensen til Sveits og Østerrike. Han...

0
1
Trond Mohn og Trond Viggo Torgersen

Les om prosjektene som fikk støtte i 2019; Årsberetningen 2019

Hvis du lurer på hvem som fikk TMS Starting Grant, hvilke tematiske satsinger som ble iverksatt og hvordan stiftelsens kapital utviklet seg i 2019, finner du all informasjon i stiftelsens årsberetning for 2019.2019 var et jubileumsår og de samlede tildelingene til forskning og forskningsfremmende tiltak...

0
0
Illustrasjon: Gerd Altmann, pixabay

Til våre prosjektledere og samarbeidspartnere

Informasjon om hvordan stiftelsen forholder seg til spørsmål knyttet til den situasjonen som er oppstått. TMS har stor forståelse for at korona-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å øke kapasiteten i helsevesenet og samtidig hindre smittespredning, kan sette mange av våre prosjektledere og prosjektansvarlige i...

0
0