Foto Kim Andreassen/UiB

Gratulerer Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde!

Trond Mohn stiftelse vil gratulere professor Kamal Mustafa og prosjektleder Cecilie Gjerde med to store tildelinger nå i starten på 2020: 9.8 MNOK fra Olav Thon stiftelse til prosjektet REBONE. Prosjektet tar sikte på å bygge bein av pasientens egne stamceller. 12 MNOK fra Norges...

0
0

Sveinung Hole leder nytt HelseOmsorg21-råd

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. Rådet er oppnevnt av Regjeringen for perioden 2020-2024. Les mer om oppnevnelsen og oppgavene til HO21 på Regjeringens nettsider. Norges forskningsråd er...

0
0

Jubileumsmarkering 2019 – takk til alle venner av TMS

Takk til alle bidragsytere, vinnere og publikum som bidrog til at jubileumsmarkeringen ble en så minnerik og hyggelig dag! Fotografiene på denne siden er alle tatt av Melanie Burford/Silvereye Pictures. [gallery size="full" columns="1" ids="5959,5961,5963,5965,5967,5969,5971,5975,5977,5973,5979"] ...

0
0

TMS Starting Grant vinnerne 2019

Trond Mohn stiftelse har tildelt nær 30 millioner kroner til tre unge forskningsledere som med dette får anledning til å etablere sin egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB). UiB bidrar med tilsvarende midler. UiB nominerer kandidater til programmet og vinnerne har i tillegg til å...

0
0

Jubileumsmarkering 6. desember

Trond Mohn stiftelse inviterer til jubileumsmarkering i Universitetsaulaen fredag 6. desember 2019 kl. 12:30 – 14:30 Helseminister Bent Høie og Trond Viggo Torgersen deltar Stiftelsen har i år valgt å løfte fram en av satsingene fra jubileumsåret 2019, Nasjonalt program mot antiboitikaresistens, en av vår tids store...

0
0

Bioinformatikksatsingen – alle de nye gruppelederne er nå på plass

En av de største og bredeste satsingene som UiB, HUS og stiftelsen samarbeider om er bioinformatikksatsingen. Satsingen innebærer bidrag til å rekruttere 5 vitenskapelige stillinger ved UiB, driftsstøtte til bruk av avansert medisinsk utstyr til persontilpasset medisin og genomsekvensering samt etablering av et bioinformatisk servicesenter for...

0
0

Trond Mohn stiftelse – professor Bodil Holst

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Nyhetsbrev fra stiftelsen

Stiftelsens første nyhetsbrev ble sendt ut til våre prosjektledere, samarbeidspartnere og gode venner 20. november 2019. Hvis du mener at du står på vår liste, men ikke har fått Nyhetsbrevet, anbefaler vi at du sjekker epost-filteret, da brevet kan ha havnet der. Vi har planer om...

0
0

Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Håvard Haarstad

I 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB....

0
0

Hjerteforskning på Haukeland universitetssykehus

Trond Mohn stiftelse har tildelt 12 millioner kroner til to forskningsprosjekter i Bergen som skal bidra til bedre behandling av hjertepasienter. Helse Bergen har satt av 15 millioner kroner til de samme prosjektene. – Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus har et forskningsmiljø som nyter stor anerkjennelse...

0
0