Trond Mohn og Trond Viggo Torgersen

Les om prosjektene som fikk støtte i 2019; Årsberetningen 2019

Hvis du lurer på hvem som fikk TMS Starting Grant, hvilke tematiske satsinger som ble iverksatt og hvordan stiftelsens kapital utviklet seg i 2019, finner du all informasjon i stiftelsens årsberetning for 2019. 2019 var et jubileumsår og de samlede tildelingene til forskning og forskningsfremmende tiltak...

0
0
Illustrasjon: Gerd Altmann, pixabay

Til våre prosjektledere og samarbeidspartnere

Informasjon om hvordan stiftelsen forholder seg til spørsmål knyttet til den situasjonen som er oppstått. TMS har stor forståelse for at korona-situasjonen og tiltakene som er iverksatt for å øke kapasiteten i helsevesenet og samtidig hindre smittespredning, kan sette mange av våre prosjektledere og prosjektansvarlige i...

0
0

Bjerknes klimavarslings-enhet – viktig del av ny SFI ved NORCE

Forskningsrådet kunngjorde i dag at et av de nye SFI (Senter for forskningsdrevet Innovasjon) skal gå til Climate Futures. Senteret legges til NORCE. En av stiftelsens klima-satsinger; Bjerknes klimavarslingsenhet, utgjør en viktig del av senteret. Senteret skal lage nye løsninger for å forutsi og ikke...

0
1

NFRs COVID-19 utlysning: Disse får støtte fra TMS

Trond Mohn stiftelse støtter 6 av 30 forskningsprosjekter fra NFRs COVID-19 utlysning. Disse prosjektene er alle høyt rangert i henhold til NFRs kvalitetsvurderinger og stiftelsens vedtekter, kvalitetsvurderinger og relevans. Tone Morken, forsker 1 ved NORCE, leder prosjektgruppen som er i gang med å finne kunnskap om...

0
1

NFRs COVID-19 hasteutlysning: Tildelingene er klar

Disse får millioner til koronaforskning  30 norske forskningsmiljøer skal finne løsninger på koronavirusutbruddet.    130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 78 fagmiljøer leverte søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering.  – Vi har de siste to månedene...

0
1

Stener Kvinnsland skal lede regjeringens koronakommisjon

Styreleder i Trond Mohn stiftelse, Stener Kvinnsland skal lede regjeringens korona-granskning.  Kommisjonen skal bland annet se på følgende: Beredskap og planverk for pandemi. Førebuingar, handtering og samarbeid Samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Tiltak for å redusere smittespreiing og betre kapasiteten i helsetenesta Ansvarsdelinga mellom stat...

0
0

TMS og TFS matematikkprogram – ny rekruttering

Det nasjonale programmet i ren matematikk har to komponenter; rekruttering og samarbeid. Med bistand fra rekrutteringskomponenten har alle deltakende institusjoner rekruttert en fremragende ung matematiker. Ved NTNU har de nå hatt et skifte på grunn av at Claudia Scheimbauer, som var rekruttert til Trondheim, nå har...

0
1

To nye medlemmer i stiftelsens Rådgivende utvalg

Fra og med 1.1.2020 tiltrådde professor Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet og professor Hans Zanna Munthe-Kaas, UiB, som nye medlemmer i Trond Mohn stiftelses Rådgivende utvalg. Bennich-Björkman overtar stafettpinnen etter professor  Øyvind Østerud, UiO, mens Munthe-Kaas erstatter professor Petter Bjørstad, UiB. Stiftelsen takker Øyvind Østerud og Petter Bjørstad...

0
0

Spleiselag for koronaforskning

Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar nå med henholdsvis 30 og 10 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.   Forskningsrådet har hatt en hasteutlysning for koronaforskning og det har vært enorm interesse fra norske forskningsmiljøer. Prosjektene...

0
0