Foto: Gudrun Sylte

BFS bidrar til forskning på klimavarsling

Bergens forskningsstiftelse (BFS) i samarbeid med Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen og senterets partnere; Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research, etablerer nå en egen enhet, Bjerknes CPU (Bjerknes Climate Prediction Unit) som skal forske på klimavarsling. BFS bidrar med 30 MNOK og samarbeidspartnerne bidrar med tilsvarende. Vær...

0
0
Foto: Kim E. Andreassen/UiB

BFS støtter ernæringsforskning med 28 millioner kroner

Mohn ernæringsforskningslaboratorium etableres 1. juni. Det nye laboratoriet skal forske på både fedme og underernæring og studere hvordan dette kan behandles på best måte. Det nye laboratoriet som vil være knyttet til Senter for Ernæring ved Universitetet i Bergen, får et budsjett på 67,5 millioner kroner...

0
0
Foto: Eirin Larsen/NRK

BFS og TFS satser på nukleærmedisin – PET

Den 1. juni 2018 kommer statsminister Erna Solberg og Trond Mohn til Tromsø i anledning åpningen av den nye A-fløyen og PET-senteret ved Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN). Trond Mohn har gitt betydelige gaver til det nye PET-senteret. I forbindelse med åpningen vil tre søknader fra universitet og...

0
0

Ny NMR tas i bruk ved UiB

Kjemisk institutt ved UiB markerte innvielse av sitt nye 600 MHz-spektrometer 23. november. "Dette kan revolusjonere helsevesenet", sier prosjektleder professor Olav M. Kvalheim. Les mer på UiB sine nettsider. Bergens forskningsstiftelse var en av bidragsyterne som muliggjorde innkjøp av  instrumentet, og du kan lese mer om prosjektet...

0
0
Foto: Jørgen Barth, UiB

Åpning av Mohn Medical Imaging and Visualization Center

-Pasienter vil i framtiden få mer presis behandling på grunn av bedre bildediagnostikk - Dette sa sykehusdirektør Eivind Hansen under den offisielle åpningen 11. desember. Senteret er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, med støtte fra Bergens forskningsstiftelse. Senteret skal forske på og utvikle...

0
0
Photo: Melanie Burford

BFS og TFS lyser ut nytt program innen nukleærmedisin

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin. Universitetene og universitetsykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. I dialog med institusjonene er det identifisert et tema relatert til nukleærmedisin for hver by: PET...

0
0
Foto: Kim Andreassen, opphavsrett UiB

Bendelormkur bekjemper prostatakreft

En studie nylig publisert i Nature Chemical Biology viser at et stoff som finnes i medisin gitt mot parasitter som giardia og bendelorm, treffer veldig godt som medisin mot prostata- og tykktarmskreft. Les mer på UiBs nettsider. Studien er støttet : Einar Galtung Døsvig, Espen Galtung Døsvig, Jan...

0
0
Photo: Melanie Burford

Velkommen til BFS årsmarkering 1. desember

Årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse har etter hvert funnet sin form – en åpen samling i universitetets storstue, der viktige samarbeid og satsinger løftes fram og årets mottakere av BFS Starting Grants kunngjøres (tidligere kalt rekrutteringsstipend). Årsmarkeringen pleier også å ha et innslag som ser BFS...

0
0