180°N inviterer til Høstseminar 1. oktober

Samarbeidsprosjektet innen nukleærmedisin, 180°N, inviterer til høstseminar fredag 1. oktober kl 9-11:30 9.00 Welcome by Tom Christian Holm Adamsen 9.10 Updates from Trondheim (moderator Tone F. Bathen) Asta Håberg: Use of amyloid and tau PET-tracers in patients with mild cognitive impairment Rene Winter: First experience with a radiotherapy tailored...

0
0

Invitasjon til seminar #3 Research in the wake of the pandemic, 29. september

PÅMELDING Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten,...

0
0

Stiftelsens Årsberetning 2020

Trond Mohns stiftelses Årsberetning for 2020 er nå klar. Siden stiftelsen ble etablert er det tildelt totalt 1.213 millioner kroner til vedtektsbestemte formål (per 31.12.2020). Ved årsskiftet 2020/2021 var stiftelsens forvaltningskapital 3.152 millioner kroner. Stiftelsens viktigste oppdrag er å omsette stifters intensjoner og pengegaver til gode...

0
0

Trond Mohn stiftelse og UiB tar dyphavsforskningen til Polhavet

Trond Mohn stiftelse har tildelt 16 millioner kroner til Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB) fordelt over fem år. UiB avsetter ca 88 millioner kroner til lønnsmidler og drift av det tverrfaglige forskningssenteret. – Støtten fra Trond Mohn stiftelse gjør det blant annet...

0
0
Cordian Riener, professor ved UiT - Norges arktiske universitet

Drømmer om et forskningssenter i matematikk i Tromsø

Professor Cordian Riener ble rekruttert til Tromsø gjennom Tromsø forskningsstiftelses og Trond Mohn stiftelses matematikkprogram. Han brenner for faget sitt, elsker Tromsø og har mange planer for å sette UiT - Norges arktiske universitet på det matematiske verdenskartet. Universitetet i Tromsø har intervjuet Cordian - les...

0
0

180°N – webinar om pågående prosjekter innen nukleærmedisin

Stiftelsens program innen nukleærmedisin, 180°N inviterer til vårseminar fredag 7. mai kl 10-12. Program Title Presenter Welcome Tone Frost Bathen PET/MRI in radiotherapy Kathrine Røe Redalen Diagnostic assessment of amino acid PET/MRI in the evaluation of brain metastases Silje Kjærnes Øen PSMA-PET of prostate cancer – current status of WP1 Ingerid Skjei Knudtsen Radionuclide targeted therapy &...

0
0

Foreslå kandidater til Mohn-prisen!

Vår søsterstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, har bevilget støtte til etablering og drift den internasjonale Mohnprisen. Prisen deles ut av UiT Norges arktiske universitet til personer/grupper som har publisert fremragende forskning relatert til Arktis, og som har en ledende stilling internasjonalt innen det aktuelle forskningsfelt, og som...

0
0

Research in the wake of the pandemic: Invitasjon til seminar #2

PÅMELDING Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten,...

0
0

DIGSSCORE – et kraftsenter for tverrfaglig forskning

Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, og er en kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap som utnytter digitaliseringen av samfunnet til nyskapende og verdensledende forskning om samfunn og politikk. Professor Elisabeth Ivarsflaten som har ledet arbeidet med etablering...

0
0

Årsrapport fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0