Trond Mohn stiftelse og UiB tar dyphavsforskningen til Polhavet

Trond Mohn stiftelse har tildelt 16 millioner kroner til Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB) fordelt over fem år. UiB avsetter ca 88 millioner kroner til lønnsmidler og drift av det tverrfaglige forskningssenteret. – Støtten fra Trond Mohn stiftelse gjør det blant annet...

0
0
Cordian Riener, professor ved UiT - Norges arktiske universitet

Drømmer om et forskningssenter i matematikk i Tromsø

Professor Cordian Riener ble rekruttert til Tromsø gjennom Tromsø forskningsstiftelses og Trond Mohn stiftelses matematikkprogram. Han brenner for faget sitt, elsker Tromsø og har mange planer for å sette UiT - Norges arktiske universitet på det matematiske verdenskartet.Universitetet i Tromsø har intervjuet Cordian - les...

0
0

180°N – webinar om pågående prosjekter innen nukleærmedisin

Stiftelsens program innen nukleærmedisin, 180°N inviterer til vårseminar fredag 7. mai kl 10-12. ProgramTitle PresenterWelcome Tone Frost BathenPET/MRI in radiotherapy Kathrine Røe RedalenDiagnostic assessment of amino acid PET/MRI in the evaluation of brain metastases Silje Kjærnes ØenPSMA-PET of prostate cancer – current status of WP1 Ingerid Skjei KnudtsenRadionuclide targeted therapy &...

0
0

Foreslå kandidater til Mohn-prisen!

Vår søsterstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, har bevilget støtte til etablering og drift den internasjonale Mohnprisen. Prisen deles ut av UiT Norges arktiske universitet til personer/grupper som har publisert fremragende forskning relatert til Arktis, og som har en ledende stilling internasjonalt innen det aktuelle forskningsfelt, og som...

0
0

Research in the wake of the pandemic: Invitasjon til seminar #2

PÅMELDINGNorges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten,...

0
0

DIGSSCORE – et kraftsenter for tverrfaglig forskning

Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) består i dag primært av Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, og er en kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap som utnytter digitaliseringen av samfunnet til nyskapende og verdensledende forskning om samfunn og politikk. Professor Elisabeth Ivarsflaten som har ledet arbeidet med etablering...

0
0

Årsrapport fra 180°N – et samarbeidsprogram om PET-forskning

Universitetene og universitetssykehusene i Bergen, Trondheim og Tromsø samarbeider om forskning knyttet til bruk av PET. Det overordnede målet er å gjøre behandlingen av ulike kreftsykdommer og nevrologiske lidelser mer treffsikker og skånsom for pasientene.  Alle prosjektene i programmet er nå i full gang og...

0
0

Daglig leder Sveinung Hole: Kronikk fra HO21-rådets leder

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet er oppnevnt av regjeringen og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene....

0
1
Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin søker prosjekter

Det nyetablerte senter for regenerativ medisin skal nominere prosjekter til Trond Mohn stiftelse. For å identifisere de beste prosjektene lyser senteret etter prosjekter gjennom en prekvalifiseringsrunde. Les mer om prekvalifiseringen på senterets nettsider. Frist for å sende prosjektforslag til Senter for regenerativ medisin er 22....

0
0
Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin etablert

Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen, og Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen har etablert et Senter for Regenerativ Medisin. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Senterets mål er å utvikle translasjonell forskning og klinisk utprøving innen regenerativ medisin i Bergen. Senteret bygger...

0
0