Hvem kan motta midler?

Trond Mohn stiftelse støtter forskning.

Norske universiteter og universitetssykehus kan motta midler fra stiftelsen. Søknader fra andre institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner blir ikke vurdert.

Stiftelsen inviterer universiteter og universitetssykehus til å søke, enten gjennom utlysning eller ved direkte invitasjon.

Les mer

Hvem kan motta midler?

Trond Mohn stiftelse støtter forskning.

Norske universiteter og universitetssykehus kan motta støtte. Søknader fra andre institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner blir ikke vurdert.

Stiftelsen inviterer universiteter og universitetssykehus til å søke, enten gjennom utlysning eller ved direkte invitasjon.

Les mer
Les mer om prosjektene vi støtter - Årsberetning 2020

Kompetanse

Trond Mohn Stiftelse har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens “flaggskip” er vårt Starting Grant-program, et rekrutterings- program som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 39 fremragende forskere fra hele verden til UiB.

Les mer

Kompetanse

Trond Mohn stiftelse har siden oppstart satset på kompetansebygging ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Stiftelsens «flaggskip» er vårt Starting Grant-program, et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 39 fremragende forskere fra hele verden til Universitetet i Bergen.

Les mer

Tematiske satsinger

Trond Mohn stiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. Eksempler er de nasjonale satsingene på  PET/Nukleær- antibiotikaresistens- og matematikkforskning,  og støtten til medisinsk visualisering, bioinformatikk og klimaforskning i Bergen.

Les mer

Tematiske satsinger

Trond Mohn stiftelse bidrar til en rekke tematiske forskningssatsinger. Eksempler er de nasjonale satsingene på  PET/Nukleær- antibiotikaresistens- og matematikkforskning,  og støtten til medisinsk visualisering, bioinformatikk og klimaforskning i Bergen.

Les mer

Infrastruktur

Stiftelsen har tidligere støttet nyskapende infrastruktur ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Prosjektene spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte for både pasientbehandling og forskning.

Les mer

Infrastruktur

Stiftelsen har tidligere støttet nyskapende infrastruktur ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Prosjektene spenner fra nyskapende forskningsinfrastruktur innen samfunnsvitenskap til medisinsk utstyr med umiddelbar nytte for både pasientbehandling og forskning.

Les mer
0
2933

MILLIONER KRONER I KAPITALBASE

0
1256

MILLIONER KRONER TILDELT TIL NÅ

0
186

PROSJEKTER STØTTET TIL NÅ

0
44

STARTING GRANT HOLDERS

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo