Henter fire fremragende matematikere til Norge

Fire unge og internasjonalt anerkjente matematikere er ansatt i forskerstillinger ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Rekrutteringen er gjort mulig med støtte fra Bergens forskningsstiftelse og Tromsø forskningsstiftelse.Didier Pilod (41) fra Frankrike er knyttet til Universitetet i Bergen, Claudia Scheimbauer (32) fra Østerrike...

0
0

BFS årsberetning for 2017

Stiftelsen utarbeider en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen for 2017 inneholder opplysninger om fjorårets tildelinger, utviklingen i stiftens kapital m.m.Les årsberetningen for 2017Øvrige årsberetninger ...

0
0
Fotograf: Melanie Burford

AMR-programmet – 16 søknader mottatt

Bergens forskningsstiftelse lyste i juni 2018 ut et forskningsprogram innen antimikrobiell resistens, med en ramme på i alt 70 millioner kroner. Ved søknadsfristens utløp, 3. september, mottok stiftelsen 16 prekvalifiseringssøknader fra 7 forskningsinstitusjoner. Totalt har disse søkt stiftelsen om 287 millioner kroner til forskning på...

0
0
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fyller PET-senteret med kunnskap

 - dette skriver Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) avis, Pingvinavisa, når de omtaler søknadene som ble levert til Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse 1. juni, samme dag som PET-senteret og den nye A-fløyen ved UNN ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og Trond Mohn.Søknadene skal...

0
0
Foto: Gudrun Sylte

BFS bidrar til forskning på klimavarsling

Bergens forskningsstiftelse (BFS) i samarbeid med Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen og senterets partnere; Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og Uni Research, etablerer nå en egen enhet, Bjerknes CPU (Bjerknes Climate Prediction Unit) som skal forske på klimavarsling. BFS bidrar med 30 MNOK og samarbeidspartnerne bidrar med tilsvarende.Vær...

0
0
Foto: Kim E. Andreassen/UiB

BFS støtter ernæringsforskning med 28 millioner kroner

Mohn ernæringsforskningslaboratorium etableres 1. juni. Det nye laboratoriet skal forske på både fedme og underernæring og studere hvordan dette kan behandles på best måte.Det nye laboratoriet som vil være knyttet til Senter for Ernæring ved Universitetet i Bergen, får et budsjett på 67,5 millioner kroner...

0
0
Foto: Eirin Larsen/NRK

BFS og TFS satser på nukleærmedisin – PET

Den 1. juni 2018 kommer statsminister Erna Solberg og Trond Mohn til Tromsø i anledning åpningen av den nye A-fløyen og PET-senteret ved Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN). Trond Mohn har gitt betydelige gaver til det nye PET-senteret.I forbindelse med åpningen vil tre søknader fra universitet og...

0
0

Ny NMR tas i bruk ved UiB

Kjemisk institutt ved UiB markerte innvielse av sitt nye 600 MHz-spektrometer 23. november. "Dette kan revolusjonere helsevesenet", sier prosjektleder professor Olav M. Kvalheim. Les mer på UiB sine nettsider.Bergens forskningsstiftelse var en av bidragsyterne som muliggjorde innkjøp av  instrumentet, og du kan lese mer om prosjektet...

0
0