Foto: Jørgen Barth, UiB

Åpning av Mohn Medical Imaging and Visualization Center

-Pasienter vil i framtiden få mer presis behandling på grunn av bedre bildediagnostikk - Dette sa sykehusdirektør Eivind Hansen under den offisielle åpningen 11. desember. Senteret er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, med støtte fra Bergens forskningsstiftelse.Senteret skal forske på og utvikle...

0
0
Photo: Melanie Burford

BFS og TFS lyser ut nytt program innen nukleærmedisin

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin.Universitetene og universitetsykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. I dialog med institusjonene er det identifisert et tema relatert til nukleærmedisin for hver by:PET...

0
0
Foto: Kim Andreassen, opphavsrett UiB

Bendelormkur bekjemper prostatakreft

En studie nylig publisert i Nature Chemical Biology viser at et stoff som finnes i medisin gitt mot parasitter som giardia og bendelorm, treffer veldig godt som medisin mot prostata- og tykktarmskreft. Les mer på UiBs nettsider.Studien er støttet : Einar Galtung Døsvig, Espen Galtung Døsvig, Jan...

0
0
Photo: Melanie Burford

Velkommen til BFS årsmarkering 1. desember

Årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse har etter hvert funnet sin form – en åpen samling i universitetets storstue, der viktige samarbeid og satsinger løftes fram og årets mottakere av BFS Starting Grants kunngjøres (tidligere kalt rekrutteringsstipend). Årsmarkeringen pleier også å ha et innslag som ser BFS...

0
0
Foto: Oddveig Åsheim

Toppforskprogrammet: Alle fem toppforskerne er nå på plass

Den 19. oktober 2017 hadde rektor Dag Rune Olsen invitert til lunsj med alle de fem nye professorene i Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse sin satsing: Toppforskprogrammet. Stiftelsen var representert ved daglig leder Sveinung. Toppforskprogrammet har til hensikt å få flere verdensledende forskere til...

0
0
Photo: Melanie Burford

Forskningsenhet for Helseundersøkelser; første samarbeidsavtale signert

Næringsminister Monica Mæland var til stede når daglig leder for bedriften Psorax35, Helse Bergen ved seksjonsleder Kåre Steinar Tveit og UiB ved forsker Rolf Berge og Bodil Bjørndal, signerte den historiske samarbeidsavtalen. Les mer på Universitetet i Bergen sine nettsider.Forskningsenheten for Helseundersøkelser (FHU) har offisiell...

0
0

BFS årsberetning for 2016

Stiftelsen utarbeider en årsberetning for hvert kalenderår. Årsberetningen for 2016 har i tillegg fått ny lay-out som en del av stiftelsen arbeid med synlighet.Les årsberetningen for 2016 her.Øvrige årsberetninger kan du lese her. ...

0
0

Åpning av nytt senter for ernæring

Institutt for Klinisk medisin 1 ved Universitetet i Bergen, arrangerte åpningsseminar for sitt Senter for ernæring 30. januar. Les mer om åpningen her. Senteretableringen er støttet av Bergens forskningsstiftelse....

0
0

Storsatsing på bioinformatikk i Bergen

Bergens forskningsstiftelse støtter en 5-årig satsing på bioinformatikk ved Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssykehus (HUS).  I et intervju med UiB, forklarer direktør Inge Jonassen ved Computational Biology Unit hvordan en nå har som mål å styrke norsk forskning og utdanning i beregningsorientert biologi.En...

0
0