Foto: Iren Igesund

UiB og TMS karriereprogram for TMS Starting Grant programmet

Universitetet i Bergen (UiB) og Trond Mohn stiftelse (TMS) har en felles målseting om at TMS Starting Grant programmet får de beste vilkår for å lykkes. I den anledning har UiB og TMS etablert et karriereutviklingsprogram for de unge forskningslederne i TMS Starting Grant programmet.   Universitetet i Bergen.

Programmet hadde sin offielle oppstart 5. april.

åpningsmarkeringen 5. april 2019 uttalte prorektor Margareth Hagen at UiB med dette ønsker å bidra til at de unge forskningsgruppelderne i programmet får den støtte og verktøy de trenger for å bli gode forskningsgruppeledere og å realisere sitt forskningsmessige potensiale, og å skape er sterkt tverrfaglig fellesskap.

 Programmet består av elementer som tematiske samlinger, en mentorordning, etablering og oppfølging av en Career Development Plan (CDP), korte frokostmøter med etterspurt og aktuell tematikk som gruppen bestemmer selv samt møter med internasjonale toppforskere. Det er også ønskelig å få til en tur til Brüssel med gruppen. Første samling bli tidlig på høstsemesteret 2019.

 

 Programmets styringsgruppe:

  • Prorektor, professor Margareth Hagen, leder
  • Instituttleder, professor Mathias Ziegler
  • Prodekan, professor Ragnhild Louise Muriaas
  • Professor Nathalie Reuter, TMS Starting Grant 2009-14
  • Seniorrådgiver Oddveig Åsheim, observatør, Trond Mohn stiftelse

 Programmets Scientific Advisory Board (SAB):

Stefan Koelsch

 

Fakta om TMS Karriereutviklingsprogram

Programperiode: 2019-2022
Programleder: Prorektor og professor Margareth Hagen, UiB

Tildeling fra TMS: 1,6 MNOK
Totalbudsjett: 3,2 MNOK

 

Les mer