Foto: Melanie Burford

Digsscore – Medborgerpanelet

Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning.

Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn. Over 95% av den norske befolkningen har tilgang til internett hjemme eller på jobb. Dette åpner for store muligheter for forskning, som UiB med økonomisk bistand fra Trond Mohn stiftelse har utnyttet ved å etablere en nyskapende digital kjernefasilitet (DIGSSCORE). DIGSSCORE består i dag av Medborgerpanelet og Medborgerlaben. Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning. Medborgerlaben er en profesjonell og fullt utstyrt datalab med 32 arbeidsstasjoner lokalisert midt i Bergen sentrum.

Kjernefasiliteten brukes til å generere store mengder data i form av survey-data, paneldata, surveyeksperimentelle data og data fra lab-eksperimenter. Om lag 50 forskere og forskningsgrupper i Norge og internasjonalt bruker data fra Medborgerpanelet sin forskning.

Dekan Knut Helland ved åpningen av Medborgerlaben ved DIGSSCORE: “Dette er det kjekkeste jeg har vært med på i mine 7,5 år som dekan”

Fakta:

Prosjektperiode: 2016-2020

Bidrag: 20 MNOK
Prosjektleder: Professor Elisabeth Ivarsflaten
Mottakerinstitusjon: Universitetet i Bergen

Les mer