Foto: Melanie Burford

DIGSSCORE – Medborgerpanelet

Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning.

Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn. Over 95% av den norske befolkningen har tilgang til internett hjemme eller på jobb. Dette åpner for store muligheter for forskning, som UiB med økonomisk bistand fra Trond Mohn stiftelse har utnyttet ved å etablere en nyskapende digital kjernefasilitet (DIGSSCORE).

DIGSSCORE består i dag av Medborgerpanelet og Medborgerlaben. Norsk medborgerpanel er den første heldigitale infrastrukturen for spørreundersøkelser i norsk forskning. Medborgerlaben er en profesjonell og fullt utstyrt datalab med 32 arbeidsstasjoner lokalisert midt i Bergen sentrum.

Kjernefasiliteten brukes til å generere store mengder data i form av survey-data, paneldata, surveyeksperimentelle data og data fra lab-eksperimenter. Om lag 60 forskere og forskningsgrupper i Norge og internasjonalt er direkte involvert i Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben. I tillegg er det mange flere forskere og studenter som bruker data fra disse fasilitetene. Data fra Norsk medborgerpanel er tilgjengelig til bruk for forskning hos NSD.

Norsk medborgerpanel er organisert i tematiske forskningsenheter, så storparten av data er samlet inn gjennom temaene disse forskerne jobber med: 1) Politisk adferd og demokrati, 2) Migrasjon, ekstremisme og mangfold, 3) Klima og miljø, 4) Politisk kommunikasjon, 5) Helse og 6) Territorielt demokrati og reformer. I tillegg finnes det en åpen kategori, der alle spørsmål kan bli sendt ut. I Medborgerlaben er det flere fagfelt til stede, med hovedvekt på økonomi og psykologi.

Dekan Knut Helland ved åpningen av Medborgerlaben ved DIGSSCORE: “Dette er det kjekkeste jeg har vært med på i mine 7,5 år som dekan”

DIGSSCORE i media:

1.09.2020 Energiogklima.no Tillit til mediedekning om klima

 

Fakta:

Prosjektperiode: 2016-2020

Bidrag: 20 MNOK
Prosjektleder: Professor Elisabeth Ivarsflaten
Mottakerinstitusjon: Universitetet i Bergen

Les mer