Yvette Peters

TMS-prosjekt: The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe
Periode: 2017-2021
Institutt: Institutt for sammenliknende politikk

 

Dr Yvette Peters er forsker ved Universitetet i Bergen, og forskningsleder for TMS-prosjektet ‘The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe’. Hun fullførte sin bachelorgrad (2005) og mastergrad (2007) ved Universitetet i Leiden, Nederland, og fullførte sin doktorgrad (2011) ved The European University Institute (EUI) in Firenze, Italia.

Mellom 2010 og 2013, arbeidet Yvette som  vitenskapelig assistent (wissenschaftlicher mitarbeiterin) hos instituttleder ved Institutt for comparativ politics ved Humboldt Universitetet i Berlin. Etterhvert fikk hun stilling som postdoktor (2013) ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Hennes arbeid fokuserer på representasjon, politisk ulikhet, demokrati i tillegg til politiske institusjoner.