Warwick Tucker

Prosjekt: Computer Aided Proofs in Mathematical Analysis
Periode: 2007-2011
Institutt: Matematisk institutt

 

Etter å ha oppnådd doktorgrad i matematikk ved Uppsala Universitet (1998), der Tucker viste at Lorenz attractor eksisterte,  tilbrakte han to år på IMPA (Rio de Janeiro, Brasil) som postdoktor. I årene 2000 til 2002 hadde Tucker et H.C. Wang assisterende professorat ved Cornell University (Ithaca, USA) der han underviste og forsket i matematikk. I løpet av denne perioden ble Tucker tildelt the Swedish Mathematical Society’s Wallenberg Prize, og R.E. Moore-prisen for Applications of Interval Analysis. Ved hjemkomsten til Sverige ble Tucker tildelt et femårig fellowship fra Det svenske kongelige vitenskapsakademi. I 2004 ble Tucker tildelt European Mathematical Society’s Prize for fremragende bidrag i matematikk. I 2007 etablerte Tucker CAPA-gruppen ved Universitetet i Bergen, med støtte fra stiftelsen.
I 2009 flyttet gruppen til  Uppsala Universitet. Tucker ble professor der i 2011, og instituttleder ved Matematisk institutt ved Universitetet i Uppsala i 2014.