Stephanie Le Hellard

Prosjekt: Large-scale studies on psychotic disorders and cognitive function
Periode: 2009-2012
Institutt: Klinisk institutt 2

 

Dr. Stephanie Le Hellard er professor i human genetikk ved Det medisinske fakultet, UiB. Hun er en av PIs ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser og K.G. Jebsen senter for psykoseforskning. Hun har vært tilknyttet Universitetet i Bergen siden 2006, etter en postdoktorperiode ved Universitetet i Edinburgh. Hun tok sin PhD-grad ved Universitetet i Montpellier (1998). Hennes forskningsinteresse er å identifisere risikofaktorer for psykiske lidelser, hovedsakelig genetiske faktorer og hvordan de samhandler med miljøet, slik at vi bedre kan forebygge, diagnostisere og behandle disse ødeleggende forstyrrelsene. Hun bruker epigenetiske, molekylære genetikk og statistisk-genetiske metoder.