Steffen Leth Jørgensen

TMS-prosjekt: Unveiling the Deep Marine Biosphere. From Empirical Observation to Process Quantification
Periode: 2017-2021
Institutt: Institutt for geovitenskap

 

Dr. Steffen Leth Jørgensen er leder for en egen forskningsgruppe ved Institutt for geovitenskap med bidrag fra Bergens forskningsstiftelse. Han er også tilknyttet K.G. Jebsen Center for Deep Sea Research som gruppeleder. Han tok sin mastergrad i mikrobiologi ved Aarhus Universitet i Danmark før han fortsatte med doktorgrad i geomikrobiologi ved Senter for Excellence i Geobiologi, UiB. Her ble han tematisk leder for den dype biosfæren etter at han avsluttet studiene i 2013.

Hans forskningsinteresse ligger i grensesnittet mellom mikrobiologi og geologi hvor han søker å forstå det komplekse samspillet mellom en dyp biosfære og litosfæren i dype marine systemer. Slike interaksjoner har en gjennomgripende innvirkning på den geokjemiske sammensetningen av både våre hav og atmosfæren som vi puster.