Foto: Melanie Burford

Selina Våge

TMS-prosjekt: Self-similarity in ecosystem organization – From simple laws of microbial ecology to scale-invariant theory of ecosystem complexity (SIMPLEX)
Periode: 2019-2023
Institutt: Institutt for biovitenskap

 

Selina Våge er forsker ved Institutt for biovitenskap og leder for TMS-prosjekt “Self-similarity in ecosystem organization – From simple laws of microbial ecology to scale-invariant theory of ecosystem complexity (SIMPLEX)”. Hun disputerte med en doktorgrad innen teoretisk mikrobiell økologi ved Institutt for biovitenskap ved UiB i 2014, og har en bachelor og master grad fra Universitetet i Zurich og Universitetet i Tromsø.

Hun er interessert i hvordan vi kan forklare kompleksitet i naturen ved enkle og universelle mekanismer. I TMS-prosjektet sitt fokuserer hun på økosystem kompleksitet, og hvordan enkle avveininger mellom konkurranse og forsvarsstrategier kan være et grunnlag for biodiversitet, struktur i næringsnett og mønster i biomasse og produktivitetsfordelinger på tvers av ulike økosystemer. Dermed bidrar hennes forskning til utvikling av en generell teori for økologi.