Nathalie Reuter

Prosjekt: “Structural bioinformatics of proteins: From the atomic level to the pathophysiological function”
Periode: 2009-2014
Institutt: Kjemisk institutt

 

Nathalie Reuter er professor ved Institutt for molekylærbiologi og tilknyttet Computational Biology Unit. Hun fullførte sin MSc og PhD i beregnings-og teoretisk kjemi ved Universitetet Henri Poincaré i Nancy (Frankrike). Hun flyttet så til Tyskland for å arbeide med et postdoktorprosjekt finansiert av Max Planck Society, i gruppen til Prof.Dr. Walter Thiel (Muelheim-en-der-Ruhr). I 2001 ble hun forsker ved det franske nasjonale instituttet for helse- og medisinsk forskning (INSERM).I 2003 reiste hun til Bergen for å bli med i Computational Biology Unit ved Universitetet i Bergen, hvor hun siden har ledet en forskergruppe. Gruppens siste arbeid fokuserer på proteiner som er aktive når de er bundet til membraner av celler eller organeller. Gruppen er også sterkt involvert i stoffdesign og utvikling, spesielt rettet mot kroniske inflammatoriske sykdommer, hvor de kombinerer sin kompetanse innen beregningsbiologi til biokjemisk og biofysisk analyse.