Lilya Budaghyan

TMS-prosjekt: Construction of Optimal Boolean Functions
Periode: 2017-2021
Institutt: Institutt for informatikk

 

Professor Lilya Budaghyan er leder av Selmer-senteret for sikker kommunikasjon ved universitetet i Bergen (Norge). Hun er en ledende spesialist innen boolske funksjoner og deres applikasjoner. Hun fikk sin doktorgrad fra Universitetet i Magdeburg (Tyskland, 2005) og habilitasjonsgrad fra Universitetet i Paris VIII (Frankrike, 2013). Hun er forfatter av boken «Construction and Analysis of Cryptographic Functions» og har fått flere prestisjefylte stipendier og priser, blant annet TMS Starting Grant (2016), «Young Research Talent Grant» fra Norges forskningsråd (2014), postdoktorale felleowship fra Foundation of Mathematical Sciences of Paris (2012) og Emil Artin Juniorpris i matematikk (2011). Siden 2018 er hun medlem av Norges Tekniske vitenskapsakademi (NTVA).

Lilya Budaghyan har vært ved Universitetet i Bergen siden 2007. Tidligere har hun også arbeidet ved Yerevan State University (Armenia, 1998-2003), Universitetet i Magdeburg (Tyskland, 2003-2005), Universitetet i Trento (Italia, 2005-2007), Telecom ParisTech (2011), universitetene Paris VIII og Paris XIII (2012-2013).