Karsten Specht

Prosjekt: When a sound becomes speech
Periode: 2008-2012
Institutt: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Dr. Karsten Specht er leder av forskergruppen ”Bergen fMRI Group” og professor ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi ved Universitetet i Bergen. Han studerte fysikk ved den Rheinisch Westfälische Technische Hochschule (RWTH)-Aachen, Tyskland, som han avsluttet med Diplom i 1997. Han jobbet flere år ved Forskningssenteret Jülich, Tyskland, og fikk sin PhD ved Otto-von-Guericke universitetet i Magdeburg, Tyskland, i 2003, hvor han også fullførte sin ”Habilitasjon” i 2012. Fra 2004 jobber han ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen hvor han ble kallet til professor i 2012. I 2007 fikk han tildeling fra stiftelsen for å bygge opp sin egen forskningsgruppe: ”Bergen Research Group on Auditory Percpetion” (BeRG-AP). Gruppen ble etterhvert en permanent forskningsnode innen forskergruppen ”Bergen fMRI Group” og han fikk også tilslag på flere søknader om støtte til forskningsprosjekter etter bevilgningen fra stiftelsen. Fra 2017 er han også leder av  forskergruppen ”Bergen fMRI Group” og har en professor II stilling ved Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitetet.