Jørn Jacobsen

Prosjekt: Criminal Law Theory – A New Norwegian Approach
Periode: 2009-2012
Institutt: Det juridiske fakultet

 

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Jacobsen ble uteksaminert  som cand.jur i 2003 (UiB), og ble deretter tilsatt som forsker ved samme institusjon. Som en del av sin doktorgrad tilbrakte han ca. to år på Juridisk Institutt, Universitetet i Lund, Sverige. Senere har Jacobsen ledet  forskningsprosjekter ved Det juridiske fakultet i Bergen, undervist i strafferettsloven og ledet forskningsgruppen for juridisk teori, UiB. Han er også grunnlegger og redaktør av Bergen Journal of Criminal Law og Criminal Justice. Han er også gjestelærer ved Juridisk institutt, Universitetet i Gøteborg, Handelshøgskolan, Sverige.