Helge Ræder

Prosjekt: Clinical, Proteomics and Stem Cell Studies of Diabetes and Pancreatic Disease
Periode: 2013-2016
Institutt: Klinisk institutt 2

 

Helge Ræder, MD PhD, er professor og prodekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har også stilling ved sekjson for endokrinologi, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Han ferdigstilte sin profesjonsutdanning ved UiB i 1997 (MD) og sin PhD-grad i 2006. 

To ganger har han hatt forskningsopphold ved Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School (2005-6 og 2010-11), siste gang som Fulbright visiting Scolar. Han leder nå Stamcelle-forskningslaboratoriet ved KG Jebsen Diabetes Centre ved Klinisk institutt 2. Han var med å etablere Bergen Stem Cell Consortium og er i dag Principal Board Member i konsortiet.