Heidi Sandaker

Prosjekt: DAMARA (Dark Matter Analysis, Research and Applications)
Periode: 2009-2013
Institutt: Institutt for fysikk og teknologi

Professor Heidi Sandaker ledet Bergen Dark Matter Centre; DAMARA (DArk Matter Analysis, Research and Applications). Hun fullførte sin PhD  ved Universitetet i Oslo (2005), hovedsakelig basert ved CERN, Genève i Sveits, og i Oxford. I peroiden 2005-2007 hadde hun et CERN-stipend før hun i 2007 startet som postdoktor ved Universitetet i Bergen. 

Hun har også leder et NFR-prosjekt om AEGIS-detektoren for å måle gravitasjonseffekter på anti-materie, og deltok i DMiMIC, et NFR-prosjekt som forsket på dosimeter-applikasjoner av 3D detektorer fra partikkelfysikk. Hun startet sitt prosjekt som forsker ved UiB i 2010. Deretter ble hun professor ved UiB og UiO. Hun har ledet Dark Matter gruppen ved UiO og deltakelsen til UiB og UiO i Cherenkov Telescope Array.