Daniel Lokshtanov

Prosjekt: BeHard – Beating Hardness by preprocessing
Periode: 2012-2017
Institutt: Institutt for informatikk

 

Lokshtanovs hovedområder er teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, med fokus på Algorithmic Graph Theory og Parameterized Complexity. Han fikk midler fra stiftelsen til prosjektet ‘Beating Hardness by Pre-processing’ ‘fra 2012 til 2017. Dette prosjektet fokuserte på Kernelisering – et matematisk rammeverk for å analysere ytelsen til preprosesseringsalgoritmer for beregningsmessige problemer. Daniel Lokshtanov ble tilsatt som professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen. Han er nå tilsatt ved UC Santa Barbara.