Bjarte Hannisdal

Prosjekt: Earth System Interactions and Information Transfer
Periode: 2014-2017
Institutt: Institutt for geovitenskap

 

Bjarte Hannisdal leder prosjektet ‘Earth System Interactions and Information Transfer’. Han studerte biologi og geologi i Bergen før han dro til USA og tok sin PhD ved The University of Chicago i 2006. Etter å ha returnert til Bergen har han vært tilknyttet Senter for geobiologi, Bjerknessenteret for klimaforskning, og K.G. Jebsen-senteret for dyphavsforskning. Han leder en tverrfaglig forskningsgruppe som bruker dynamiske systemer og informasjonsteori for å forstå komplekse miljøendringer i jordens fortid, og hvordan livets og jordens utvikling har påvirket hverandre.