Anna Nele Meckler

Prosjekt: CLIP: Clumped Isotope Thermometry as a New Tool for Transforming Paleo-oceanography
Periode: 2015-2019
Institutt: Institutt for geovitenskap

 

Dr. Nele Meckler arbeider med å rekonstruere tidligere klima ved hjelp av innovative teknikker på geologiske materialer, som marine skjell bevart i havsedimenter. Etter studier i geoøkologi ved University of Bayreuth fortsatte Anna Nele Meckler sin vitenskapelige karriere med doktorgrad i paleo-oceanografi fra ETH Zürich i 2006. Dette ble etterfulgt av en postdoktor ved California Institute of Technology. Da hun kom tilbake til Zürich, publiserte hun resultatene i prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter. I 2014 oppnådde hun både stipend fra stiftelsen og et Starting Grant fra European Research Council for å etablere sin egen forskningsgruppe ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Her fortsetter hun arbeidet med å rekonstruere klimaet i perioder med høye konsentrasjoner av klimagasser for å bedre kunne forutsi fremtidige klimaendringer.