Prostatakreft

I 2014 mottok UiB en gave fra EGD Holding v/Einar Galtun Døsvig, Trond Mohn, Frico Invest v/Herman Friele og Tordis og Frits C. Riebers legat.

Gaven ble formidlet av BFS. Målet med gaven var å gjennomføre et forskningsprosjekt om prostatakreft. I hht prosjektavtalen sulle det arbeides for å skaffe ytterligere midler til prosjektet. I 2016 mottok BFS 1 MNOK i nye gaver fra de samme giverne, øremerket til prosjektet. Gavene ble overført til UiB i et eget gavebrev.

Karl Henning Kalland ved Klinisk institutt 2 er prosjektleder.

Resultater

Dagens medisin omtaler forskningsresultatene: Fryser ned prostatakreften

Fakta:

Prosjektstart: 2014

Bidrag:  7.4 MNOK 

Prosjektleder: Karl-Henning Kalland

Les mer