Eivind Valen

Prosjekt: Integrated genomics – linking transcriptional and translational regulation
Periode: 2014-2018
Institutt: Institutt for informatikk

Eivind Valen leder en forskningsgruppe ved Computational Biology Unit og Sars senteret. Hans interesser spenner fra eksperimentell og beregningsbiologi til grunnleggende spørsmål om hvordan våre gener er regulert.

Han oppnådde sin PhD ved Københavns Universitet under Albin Sandelin og Anders Krogh. Han mottok senere et EMBO og HFSP fellowship og flyttet til Harvard University og The Broad Institute. Her hadde han en postdokperiode ved Alex Schiers lab før han fikk tildelingen fra stiftelsen og ble rekruttert til Bergen i 2014. Etter gjennomført TMS-prosjekt ble Valen tilsatt som førsteamanuensis, og våren 2021 ble han utnevnt til professor i bioinformatikk ved Universitetet i Bergen.