Foto: Helge Skodvin

Willem van der Bilt

TMS-prosjekt: Glimt av fortiden inn en varmere og våtere fremtidige Arktis.
Periode: 2021-2025
Institutt: Institutt for geovitenskap

I tillegg til at klima i Arktis blir varmere, blir det også våtere. Denne intensiveringen av vannsyklusen er tett knyttet til reduksjonen i sjøis(breer) – mer åpen sjø. Et våtere Arktis vil bidra til økt havnivå, som bl.a vil medføre store endringer i bosettingen verden over. Dagens muligheter til å studere, forutse og begrense framtidige endringer er bundet av manglende referansedata. De ulike modellene som brukes i dag varierer og underestimerer endringene som allerede er dokumentert.  I dette prosjektet er intensjonen å lukke dette kunnskapsgapet ved å ta i bruk geologiske nøkkeldata fra tidsepoken Tidlig Holocene, som var varmere enn perioden vi er inne i nå.  Helt konkret er målet å kvantifisere koplingen mellom intensivering av vannsyklusen og utbredelsen av isbreene i et varmere Arktis, for å få bedre modeller for konsekvenser av framtidens stadig varmere Arktis.