Photo: Melanie Burford

Velkommen til BFS årsmarkering 1. desember

Årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse har etter hvert funnet sin form – en åpen samling i universitetets storstue, der viktige samarbeid og satsinger løftes fram og årets mottakere av BFS Starting Grants kunngjøres (tidligere kalt rekrutteringsstipend). Årsmarkeringen pleier også å ha et innslag som ser BFS aktivitet i et litt videre perspektiv, og i år kommer professor em Victor Norman, for å dele sitt syn på mulighetene som ligger i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og stiftelser.

Satsingen som løftes fram, er i år bioinfomatikksatsingen, og ved hjelp av Selda Ekiz, æresalumn ved UiB og NRK-profil, vil innholdet i dette unike samarbeidet mellom Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse presenteres.

Arrangementet er åpent og starter kl 13:00 og avsluttes med minglemat  ca kl 14:30 – hjertelig velkommen!

Program:

kl 13:00 Velkommen ved styreleder Stener Kvinnsland

– Professor em Victor Norman, ekstern styreleder ved Det medisinske fakultet;  “Hva er nyttig forskning? Og hvem tar ansvaret for den?”
– Presentasjon av tematisk satsning: Selda Ekiz, æresalumn og NRK-profil presenterer bioinformatikksatsingen – et samarbeid mellom UiB, HUS og BFS – i dialog med fagpersoner ved UiB og HUS.
– BFS Starting Grant: Kunngjøring og utdeling av årets tildelinger

kl 14:30 Minglemat – velkommen til litt mat og mingling i etterkant av programmet

Programmet ledes av Sveinung Hole, daglig leder ved Bergens forskningsstiftelse