Trond Mohn stiftelse

Bergens forskningsstiftelse markerer sitt 15-årsjubileum ved å bytte navn til Trond Mohn stiftelse. Stiftelsen har siden opprettelsen i 2004 tildelt 1 milliard kroner til forskningsinstitusjoner i Norge.

I anledning vårt 15-års jubileum gjør vi ære på vår stifter som ved sine generøse gaver gjør det mulig for stiftelsen å støtte fremtidsrettet og samfunnsnyttig forskning, sier styreleder Stener Kvinnsland. – Fra nå av er vårt navn Trond Mohn stiftelse.

Med finansiering av et nasjonalt program mot antibiotikaresistens på i alt 80 millioner kroner har stiftelsen i 2019 passert 1 milliard kroner i gaver til forskning. Det er Universitetet i Bergen og Helse Bergen som har fått mest. I de senere årene har også forskningsinstitusjoner andre steder i Norge blitt inkludert, så lenge forskningen skjer i samarbeid med miljøer i Bergen.

– Den største gleden er å gi, sier Trond Mohn
En av Norges mest vellykkede industribyggere har også blitt den største filantropen i landet.

– Å oppleve at gavene er med å bygge kompetansemiljøer i Bergen og andre steder i Norge er en stor glede, sier Trond Mohn.

– Stiftelsen har utviklet seg slik vi håpet. Gavene stimulerer unge talenter og gir forskningsmiljøene muligheter til å gjøre noe ekstraordinært – til beste for Bergen og Norge. I god sosialdemokratisk ånd legges det vekt på kvalitet, samarbeid, sunn konkurranse og å være nyttig for folk og samfunn, fremholder Trond Mohn.

– Gaver som gjør en forskjell, sier Stener Kvinnsland
Trond Mohn stiftelse er enestående i Norge. Jeg har erfart selv hvilken forskjell Trond Mohn og stiftelsen gjør. Tallrike pasienter har fått et bedre liv, og forskning er løftet til et absolutt internasjonalt toppnivå. Etter et langt liv i det offentlige helsevesenets tjeneste vier jeg nå størstedelen av min tid og kapasitet til vervet som styreleder for Trond Mohn stiftelse, sier Stener Kvinnsland.

– Ny teknologi åpner nye muligheter for forskning, sier Sveinung Hole
Stiftelsen finansierer forskning rettet mot samfunnsutfordringer nasjonalt og globalt, og er opptatt av å koble gamle og nye fagfelt i større prosjekter.
– Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer og forskningsinstitusjonenes egne prioriteringer. Alt gjøres i Trond Mohns ånd med dyp respekt for samfunnsstrukturer og forskningens frihet. Til slutt er det kvalitet som gjelder. Vi skal hjelpe å løfte – få til noe som ellers ikke ville skjedd, sier Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse.

Fakta om Trond Mohn stiftelse
Trond Mohn stiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra stiftelsen inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.

Virksomheten i Trond Mohn stiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2019 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,7 milliarder kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid.

Stiftelsen gir bidrag til Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, og til andre institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.

Trond Mohn stiftelse har administrasjon i Bergen med syv medarbeidere. Styret i stiftelsen har seks medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av professor emeritus dr. med. Stener Kvinnsland.

Første gang publisert 24. februar 2019.Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo