Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Silke Appel

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De første Starting Grant kandidatene startet i 2007, og fram til nå er 39 fremragende unge forskningsledere rekruttert via ordningen. 22 av disse er nå blitt professorer, 17 ved Universitetet i Bergen.

Presentasjon nummer to er av professor Silke Appel ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet. Hun begynte på sitt Starting grant prosjekt i 2008. Les Kim E. Andreassen sin artikkel om hennes erfaring med programmet og om forskningsfeltet et hennes, immunologi.

Ingressfoto: Kim E. Andreassen/UiB