Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Karsten Specht

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De første Starting Grant kandidatene startet i 2007, og fram til nå er 39 fremragende unge forskningsledere rekruttert via ordningen. 22 av disse er nå blitt professorer, 17 ved Universitetet i Bergen.

Presentasjon nummer tre er av professor Karsten Specht ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet. Han begynte på sitt Starting Grant prosjekt i 2008. Les Universitetet i Bergens artikkel om Spechts erfaring med programmet og om forskningsfeltet hans, språkfunksjoner i hjernen og bruk av funksjonell magnettomografi i forskning og behandling.

Ingressfoto: Eivind Senneset/UiB