Trond Mohn stiftelse 15 år – professor Jørn Jacobsen

i 2019 runder stiftelsen sine første 15 år. I anledning jubileet vil UiB presentere  en rekke av kandidatene som har blitt professorer ved UiB gjennom stiftelsens og universitetets lengstvarende program/samarbeid: Starting grant programmet. Programmet skal bistå UiB i å rekruttere fremragende unge forskere til UiB. De første Starting Grant kandidatene startet i 2007, og fram til nå er 39 fremragende unge forskningsledere rekruttert via ordningen. 22 av disse er nå blitt professorer, 17 ved Universitetet i Bergen.

Første presentasjon er av professor Jørn Jacobsen ved Det juridiske fakultet. Han begynte på sitt Starting grant prosjekt i 2009. Les om hans erfaring med programmet og forskning innen strafferett her: Strafferett – arbeidet som aldri blir ferdig, av Ida Bergstrøm.

Ingressfoto: André Kvalvågnes/UiB