Foto: Melanie Burford

Toppforskprogrammet

Med 50% støtte fra Trond Mohn stiftelse (TMS) har UiB satt av 137 millioner kroner til Toppforsk-programmet. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, styrker samarbeidet UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere.

De fem toppforskerne er:

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom TMS og UiB, der TMS medvirker til å rekruttere fremragende unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø, (Starting Grant-programmet). Toppforskprogrammet bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablerte forskere til Bergen, og ikke minst rekruttere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert  forskningsmiljøer på elitenivå.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Last ned mini-magasinet som presenterer programmet og toppforskerne.

Fakta

Prosjektperiode: juni 2015 – desember 2022

UiBs Toppforsk-program bygger på et ønske fra regjeringen om å etablere flere verdensledende forskningsmiljøer ved norske universiteter.

Trond Mohn stiftelse (TMS) bidrar med 68,5 millioner kroner i programmet.

Det er inngått en startavtale over fem år med hver av forskerne, slik at disse blir i stand til å etablere et toppforskerteam ved UiB.

Den totale rammen for Toppforsk-programmet støttet av regjeringen og TMS er på 137 millioner kroner.

 

Les mer

Diabetesforsker i verdensklasse

Diabetesforsker Valeriya Lyssenko arbeider med å finne nye behandlinger mot diabetes hos pasienter i alle aldre.
Foto: Eivind Senneset. Kilde: UiB

Professor Valeriya Lyssenko er aktiv i to EU konsortium:
DOLORisk  (2015-2019) og RHAPSODY (begge via sin bistilling ved Lunds universitet)

Slik bearbeider hjernen det uforutsigbare

Professor Stefan Kölsch forsker på hvordan vi gjør vurderinger og hvordan hjernen reagerer når våre vurderinger er feil.
Foto: Walter Wehus. Kilde: UiB

SWR1, 15.04.2019 intervju med professor Stefan Kölsch (på tysk)
MDR Kultur Good vibrations : Die heilende Kraft der Musik – populærvitenskapelig bok – omtale (på tysk)

Vitenskapsfilosofi og logikk

Michael Baumgartner er opphavsmannen til “Coincidence Analysis”-metoden. Han forsker på vitenskapsfilosofi og logikk, spesielt på kausalitet og logisk formalisering.
Foto: Jan Von Holleben. Kilde: UiB

Professor Michael Baumgartner arrangerte en internasjonal  konferanse Causation vs. Constitution  i Bergen, desember 2018