Foto: Oddveig Åsheim

Toppforskprogrammet: Alle fem toppforskerne er nå på plass

Den 19. oktober 2017 hadde rektor Dag Rune Olsen invitert til lunsj med alle de fem nye professorene i Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse sin satsing: Toppforskprogrammet. Stiftelsen var representert ved daglig leder Sveinung. Toppforskprogrammet har til hensikt å få flere verdensledende forskere til Bergen. Alle de fem forskerne er nå på plass i Bergen og i ferd med å etablere sine forskningsgrupper. Rektor ønsket de fem professorene velkommen til Universitetet i Bergen og inviterte til en åpen og tett dialog, slik at både forskerne og programmet oppnår de ønskede resultater.

Bergens forskningsstiftelse satser på kompetanse. Toppforskprogrammet og  BFS Starting Grants er hovedelementene i denne satsingen.