TMS STG: Utlysning med søknadsfrist 8. mars 2021

TMS Starting Grant programmets utlysning for 2021 er nå publisert. 

Frist for UiB til å nominere kandidater er satt til 8. mars 2021. Nytt for årets utlysning er at UiB oppfordres til en balansert nominering forholdsmessig, mellom kvinner og menn.

Prosessen består av en prekvalifiseringsrunde som avgjøres i juni med en påfølgende finalerunde som har søknadsfrist i august og kunngjøring av vinnere på stiftelsens årsmarkering i Universitetsaulaen 3. desember 2021. I begge rundene evalueres kandidaten og prosjektet av 3 internasjonale eksperter.