TMS Starting Grant vinnerne 2019

Trond Mohn stiftelse har tildelt nær 30 millioner kroner til tre unge forskningsledere som med dette får anledning til å etablere sin egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB). UiB bidrar med tilsvarende midler.

UiB nominerer kandidater til programmet og vinnerne har i tillegg til å bli nominert av UiBs fagmiljø, gått gjennom to søknadsrunder der søknadene har blitt vurdert av uavhengige fagfeller  og intervju i regi av Trond Mohn stiftelse. Programmet lyses ut hvert år og er et viktig strategisk rekrutteringsverktøy for Universitetet i Bergen. Programmet benyttes til å rekruttere eller beholde fremragende unge forskningsledere til/ved UiB.

Jenny Mjösberg ble nominert av Klinisk institutt 2 og forsker på kroniske betennelsessykdommer som rammer tarmkanalen. Mjösberg (38) har allerede posisjonert seg som en internasjonalt ledende forsker. Prosjektet hennes dreier seg om immunologiske mekanismer som har betydning for sykdoms-utvikling og medikamentrespons ved inflammatorisk tarmsykdom. Prosjektet har stort potensiale for å forstå årsakene til IBD og optimalisere behandlingen.

Prosjektet heter: Single-cell analysis of intestinal lymphocytes reveals targets for treatment of inflammatory bowel disease.

Eirik Hovden ble nominert av Institutt for fremmedspråk. Hovden (39) arbeider innenfor feltet islamsk lov i skjærings-punktet mellom filologi, sosial-antropologi og historie. Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring innenfor islamske lovtekster. Hovdens forskning kan frembringe ny kunnskap som kan få betydning for samfunnsutviklingen.

Prosjektet heter: How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts (CanCode)

Karl Magnus Laundal ble nominert av Institutt for fysikk og teknologi, fagfeltet er romforskning. Laundal (38) arbeider med satellittobservasjon og modellering av solvindens påvirkning av jordens magneto-sfære og har blant annet påvist asymmetrien mellom nordlys og sørlys. Nesten alle satellitter befinner seg i magnetosfæren som Karl Magnus gruppe vil fortsette å øke vår forståelse av, og prosjektet kan også gi bidrag i jakten på nye jord-lignende planeter.

Prosjektet er kalt: What Shapes Space?

Prioriterer støtte til kompetansebygging i Bergen og UiB

Stiftelsens “flaggskip” er vårt Starting Grant-program, et rekrutteringsprogram som siden 2005 har bidratt til å rekruttere 42 fremragende forskere fra hele verden til UiB, sier daglig leder Sveinung Hole i Trond Mohn stiftelse.

Offisiell utdeling av TMS Starting Grant og 15 årsmarkering for Trond Mohn stiftelse

Fredag 6. desember blir TMS Starting Grant delt ut på stiftelsen årsmarkering. Denne gangen er det også et jubileum, der vi feirer stiftelsens første 15 år. En av stiftelsens store tildelinger i 2019 vil bli løftet fram på markeringen; forskning på antibiotikaresistens. Statsråd Bent Høie er naturlignok svært opptatt av tematikken og deltar i programmet i dialog med Trond Viggo Torgersen. Les mer om programmet her.

 

Ingressfoto: Paul S. Amundsen/TMS