TMS og TFS matematikkprogram – ny rekruttering

Det nasjonale programmet i ren matematikk har to komponenter; rekruttering og samarbeid. Med bistand fra rekrutteringskomponenten har alle deltakende institusjoner rekruttert en fremragende ung matematiker.

Ved NTNU har de nå hatt et skifte på grunn av at Claudia Scheimbauer, som var rekruttert til Trondheim, nå har fått seg ny jobb i Tyskland, der også samboer har fått relevant og god jobb. Vi ønsker Claudia lykke til i Tyskland og takker for samarbeidet.

Etter en omfattende intern nomineringsprosess ledet av instituttleder Einar Rønquist ved Institutt for matematiske fag, NTNU, og en evalueringsrunde i regi av Trond Mohn stiftelse ble Drew Heard nylig tildelt rekrutteringsprosjekt fra TMS og TFS matematikkprogram.

Professor Einar Rønquist beskriver her nominasjonsprosessen ved instituttet:

Instituttleder Einar Rønquist. Foto Kai T. Dragland

“Institutt for matematiske fag har hatt ein intern nominasjonsprosess der fire aktuelle faggrupper har fått foreslått kandidatar. Vi satte fristen for dette til 1. september. Desse vart så evaluert av ein intern evalueringskomite . Vi innkalte deretter tre kandidatar til intervju, prøveforelesing, foredrag over eiga forsking, personlighetstest osv. Deretter har vi hatt ein intern prosess ved instituttet, og enda opp med å velja ut to nominasjonskandidatar. Det var ei kvinne og ein mann som utmerka seg spesielt. Begge er veldig sterke kandidatar med eit stort potensial vidare framover. Dette er internasjonalt konkurransedyktige kandidatar.

Den kvinnelige kandidaten trakk seg dessverre like før nominasjonene ble oversendt stiftelsen.  TMS og NTNU ble enig om å fullføre prosessen ved å la den gjenstående nominerte fra NTNU gjennomgå en internasjonal evaluering i regi av stiftelsen.

Drew Heard fikk gode evalueringer fra stiftelsens internasjonale panel og vi er glade for å ønske nok en fremragende ung matematiker velkommen i programmet.

Ingressfoto av Drew Heard: Fotograf Drew Heard