Sveinung Hole leder nytt HelseOmsorg21-råd

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.

Rådet er oppnevnt av Regjeringen for perioden 2020-2024.

Les mer om oppnevnelsen og oppgavene til HO21 på Regjeringens nettsider.

Norges forskningsråd er sekretariat for rådet. Les mer om Regjeringens tydelige forventninger til rådet her.

Ingressfoto: Lars Åke Andersen/TFS