Foto: Melanie Burford

Styret i Trond Mohn stiftelse

Photo: Melanie Burford

Stener Kvinnsland – Styreleder

Professor dr. med. styreleder Helse Stavanger HF. Tidligere adm. direktør ved Helse Bergen HF og tidligere styreleder Oslo Universitetssykehus HF.

Trond Mohn – Donator

Industribygger og filantrop. Æresdoktor ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Marit Mohn – Donator

Investor, utdannet sivilingeniør og jurist fra universiteter i England.

Ole-Bjørn Tysnes

Professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Tidligere styreleder i Bergens medisinske forskningsstiftelse.

Margareth Hagen

Professor og rektor ved Universitetet i Bergen. Tidligere prorektor ved Universitetet i Bergen og dekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

 

Eivind Hansen

Administrerende direktør i Helse Bergen HF, tidligere økonomidirektør samme sted og administrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Foto: Melanie Burford.

Varamedlem:

Robert Bjerknes; professor og viserektor ved Universitetet i Bergen. Bjerknes har tidligere vært prodekan ved Det medisinske fakultet, UiB og klinikksjef ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus.