Storsatsing på etikk og helseprioriteringer i Bergen

Bergens forskningsstiftelse, som er basert på donasjoner fra Trond Mohn, har tildelt 35 millioner kroner til etablering av Bergen senter for etikk og prioritering, (Bergen Centre for Ethics and Priority Setting, BCEPS), ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen. Stiftelsen har samlet et stort spleiselag med Gates-stiftelsen, NORAD og UiB. Senteret får en finansiering på 122 millioner kroner. Senteret skal ledes av Ole Frithjof Norheim, som er professor ved UiB og Harvard University.

Det nye senteret bygger videre på en 5-årig satsing fra NORAD for å utvikle nye metoder for å vurdere og gi råd om prioriteringer i helsesystemene i en rekke land verden over. Senterets virksomhet er også en forlengelse og utvidelse av prosjektet “Disease Control Priorities – Ethiopia (2017-2020)” som er finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation.

Dette initiativet markerer også det første samarbeidet mellom Bergens forskningsstiftelse og Gates-stiftelsen for å omsette langsiktige investeringene i prosjektet “Disease Control Priorities” til positive helseeffekter for innbyggerne i Etiopia, Malawi og Zanzibar.

Spleiser på finansiering
I tillegg til 35 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse støtter NORAD initiativet med 32 millioner kroner. Universitetet i Bergen bidrar selv med 30 millioner kroner. Bill & Melinda Gates Foundation har tidligere støttet initiativet med totalt ca. 26 millioner kroner. Den totale finansieringen er på mer enn 122 millioner kroner.

Etiopia, Zanzibar og Malawi
Med støtte fra det nyetablerte “Addis Centre for Ethics and Priority Setting” i Etiopia, (finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation), vil BCEPS utvide arbeidet med “Disease Control Priorities” til også å omfatte Zanzibar og Malawi. BCEPS vil gi kapasitetsforbedring og bidra til å definere og implementere en grunnleggende helsepakke for ikke-smittsomme sykdommer på Zanzibar og en grunnleggende helsepakke for traumer og kirurgi i Malawi.

– Jeg er utrolig glad for at vi nå gjennom dette spleiselaget kan etablere et nytt senter på UiB som vil utnytte lang tids forskning til å forbedre helsetilbudet i tre afrikanske land. I alle aktiviteter vil gjennomføringen måles mot tre forventede resultater: bedre helse, redusert ulikhet og mindre fattigdom som følge av uforutsette helseutgifter, sier senterets direktør, professor Ole Frithjof Norheim.

Redder liv – reduserer fattigdom
Selv om dette er blant verdens fattigste land, investerer de i helse og har oppnådd betydelige helsemessige forbedringer det siste tiåret. Senteret vil bidra til å dokumentere effekten av bedre prioritering som ikke bare kan redde liv, men også redusere fattigdom. Viktige partnere for BCEPS inkluderer Harvard T.H. Chan School of Public Health, University of Washington, og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Viktig beslutningsstøtte
– Gruppen i Bergen er unik fordi den kombinerer avansert forskning innen etikk og økonomi med lokal kapasitetsbygging med sikte på bedre effekt “på bakken” i disse landene, sier Damian Walker, visedirektør for Data and Analytics ved Bill & Melinda Gates Foundation.

– Beslutningsstøtte til myndighetene i utviklingsland kan hjelpe landene til å fremskynde deres oppnåelse av FNs bærekraftsmål, sier Austen Davis, seniorrådgiver i NORAD.

– Et internasjonalt partnerskap for å støtte forskning om helseprioritering er svært velkommen, både i Norge og globalt, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

– Gjør noe viktig og riktig
– Ved å bidra til etablering av BCEPS med hjemmebase ved Universitetet i Bergen, støtter vi opp om de strategiske prioriteringene til Universitetet i Bergen og norske myndigheter. Når vi kan forene ressurser og fremragende forskning for å skape konkrete helsegevinster der behovet er størst, ja da gjør vi noe viktig og riktig, sier Sveinung Hole, daglig leder i Bergens forskningsstiftelse.

Billedtekst:
Professor Ole Frithjof Norheim skal lede det nye Bergen senter for etikk og prioritering ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.
Foto: Kim E. Andreassen, UiB