Sluttkonferanse for Seminarserien “COVID -19: Research in the wake of the Pandemic”

Torsdag 8. september stilles spørsmålene “Hvordan har forskningen bidratt under pandemien – og hva er overføringsverdien til andre kriser eller neste pandemi?” på avslutningskonferansen for seminarrekken COVID-19: Research in the Wake of the Pandemic” 

SE PROGRAMMET HER

Noen få uker etter at Norge stengte ned på grunn av pandemien i 2020 annonserte Forskningsrådet en hasteutlysning for Covid19-forskning. Utlysningen resulterte i 48 to-årige forskningsprosjekt og et unikt samarbeid mellom Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse.   

Prosjektperiodene er nå over, pandemien er på hell og det er tid for å oppsummere forskningens muligheter og betydning i krisetider, hva vi har lært og hva tar vi med oss videre.   

 Vi vil inviterer forskere, ledere i akademia, helseledere, politikere, interesseorganisasjoner og presse til en avslutningskonferanse for denne konkrete hasteutlysningen, 8. september, kl 10-16 i Forskningsrådets lokaler.

Andreas Wahl er programleder for dagen og skal sammen med de inviterte gjester, tegne en tidslinje av pandemien via forskningsinnsatsen. Vi ønsker å beskrive situasjonen i de ulike fasene i pandemien etterfulgt av hvilke forskningsbehov samfunnet har/hadde. I første fase fikk behovet for vaksine og testing mye oppmerksomhet, i andre fase var tiltaksbyrde, helseprioritering, vitenskapelig kommunikasjon, infodemic, støtteordninger osv. sentrale I tredje fase av pandemien er overføring og bevaring av kunnskap, evaluering av tiltak, framtidig motstandsdyktighet og beredskap de viktigste temaene. 

John-Arne Røttingen (UD), Svein Stølen (UiO), Jo Røislien (UiS), Camilla Stoltenberg (FHI), Espen Nakstad (Helsedirektoratet), Anne Spurkland (UiO) og Kikki Kleiven (Bjerknessenteret for klimaforskning) er blant konferansens bidragsytere. 

Konferansen er gratis og fysisk. Det vil bli servert en lett lunsj. Registrer deg via påmeldingslenken 

Påmeldings frist: 31 August. Kl 16.00 

Velkommen!  

             Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo