Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin søker prosjekter

Det nyetablerte senter for regenerativ medisin skal nominere prosjekter til Trond Mohn stiftelse. For å identifisere de beste prosjektene lyser senteret etter prosjekter gjennom en prekvalifiseringsrunde. Les mer om prekvalifiseringen på senterets nettsider. Frist for å sende prosjektforslag til Senter for regenerativ medisin er 22. mars 2021.

Ingressfoto: Leder for Senter for regenerativ medisin Einar K. Kristoffersen, foto: Kimberley Hatfield