Senter for regenerativ medisin

Senter for regenerativ medisin etablert

Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen, og Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen har etablert et Senter for Regenerativ Medisin. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Senterets mål er å utvikle translasjonell forskning og klinisk utprøving innen regenerativ medisin i Bergen. Senteret bygger på eksisterende Bergen stem cell consortium (BSCC) og ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving.

Trond Mohn Stiftelse har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom et Bergens- og Oslomiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo, 5 millioner kroner.

Forskningsgrupper med aktuelle prosjekter innen regenerativ medisin ved Helse Bergen eller Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen oppfordres til å søke om disse forskningsmidlene. Det vil først være en prekvalifiseringsrunde før det inviteres til en endelig søknadsrunde.

Ingressfoto: Leder av Senter for Regenerativ Medisin, Einar K. Kristoffersen fotografert av Kimberley Hatfield, seksjonsleder i Ex vivo fasiliteten