Foto: Helge Skodvin

Salwa Suliman

TMS-prosjekt: Immunstyrt vevsregenerasjon, (STEMreg)
Periode: 2021-2025
Institutt: Institutt for klinisk odontologi

Salwa Suliman har sin odontologiutdannelse fra The University of Khartoum, Sudan og deretter fra Universitetet i Bergen hvor hun tok doktorgraden i 2015. Hun fortsatte som forsker og postdoktor ved Universitetet i Bergen, med forskningsopphold (2019-2020) ved Harvard School of Dental Medicine og Department of Applied Oral Sciences, The Forsyth Institute, USA.

Sulimans forskning omhandler stamceller; unike celler som kan utvikle seg til forskjellige typer spesialiserte celler, for eksempel beinvevsceller. I flere ti år har stamceller blitt isolert og dyrket i laboratoriet og kombinert med biomaterialer for å forsøke å rekonstruere store bendefekter. Denne kombinasjonen med stamceller og biomateriale vil virke på mottagerens immunsystem når de blir implantert, og disse cellulære interaksjonene som bestemmer om suksessen behandlingen blir en suksess er i stor grad uutforsket. Prosjektet hennes tar sikte på å forstå disse interaksjonene mellom de implanterte stamcellene og vertens immunceller og hvordan de påvirker mikromiljøet og resultatet av behandlingen. Prosjektet har også som mål til å kontrollere beinregenerasjon i modeller med der helbredelse er kompromittert, for eksempel ved aldring og kroniske sykdommer. Dette vil hjelpe oss med å løse hvordan systemiske immunutfordringer kan påvirke stamcellebasert beinregenerasjon. Til slutt vil denne kunnskapen bli brukt til å utforme avanserte immundrevne terapier for beinregenerasjon.